Zverejnené: 23.05.2023

Čo musíte spĺňať, aby ste mali účet bez poplatku?


Article image
Banky ponúkajú rôzne balíky účtov, niektoré sú zdarma po celú dobu využívania účtu, za niektoré si zaplatíme mesačne aj 12 eur. Preto si vždy pozorne prečítajte zloženie balíka tak, aby balík obsahoval presne tie operácie, ktoré v priebehu mesiaca využívate.

Sú banky, ktoré vám ponúknu účet zadarmo bez podmienok, ale len na určitú dobu, napríklad ak si uzatvoríte účet online, ak prejdete z jednej banky do druhej a vymeníte si účet,. Po uplynutí doby vám banka poplatok začne účtovať. Ak chcete mať účet aj naďalej bez poplatku, musíte splniť podmienky, ktoré si banka určí. Najčastejšie podmienky, ktorými banky podmieňujú odpustenie poplatku sú príjem na účet, platby kartou, trvalé príkazy, alebo využívanie ďalších produktov banky.

Podmienky získania účtu bez poplatku:

ČSOB  - Smart Účet poplatok 0,00 eur.

365. baka -  Účet zadarmo poplatok 0,00 eur.

mBank  - mKonto poplatok 0,00 eur.

Fio banka  - Osobný účet Fio poplatok 0,00 eur.

Slovenská sporiteľňa

SPACE účet - mesačný poplatok 6,00 eur.
Nový Osobný účet cez mobilnú apku George na 12 mesiacov bez poplatku.
100% zľava z mesačného poplatku:
 • za platby kartou vo výške min. 250 eur u obchodníkov v SR a v zahraničí v obchodoch, na internete, prostredníctvom Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay (realizované debetnými kartami k osobnému účtu klienta alebo kreditnými, kartami vydanými ku kartovému účtu vedeného na meno klienta) a súčasne,
 • za 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, splátkak úveru, bez prevodov medzi účtami klienta) alebo
 • za nainvestované alebo nasporené financie v banke výške aspoň 15 000 eur alebo
 • za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k podnikateľskému účtu.  

Tatra banka

Účet pre modrú -  planétu mesačný poplatok 7,00 eur.
100 % zľava z poplatku za jeho vedenie na 36 mesiacov.
 • 12 mesiacov pre všetkých nových klientov.
 • 12 mesiacov získate za online otvorenie účtu.
 • 12 mesiacov získate za prenos účtu z inej banky.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 7,00 eur:
 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku,
 • študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku,
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy,
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 3 produktových kategórií.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 4,00 eur :
 • pre mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, zľavu banka poskytne od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 7,00 eur zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby,
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 2 produktových kategórií.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 3,00 eur:
 • mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, ak klient využije produkty a služby z aspoň 1 produktovej kategórie.
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 2,00 eur:
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 1 produktovej kategórie.
 

ČSOB

Účet Pohoda - mesačný poplatok 6,00 eur.
50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 
Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 300 eur v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov),
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci,
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 eur, 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.
100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda. 
 

UniCredit Bank

Účet TOP – mesačný poplatok 12,00 eur.
100% zľava z poplatku za balík v prípade, že na účet príde mesačne aspoň 1 500 eur, alebo suma vkladov a investícií v banke je 45 000 eur.

 

VÚB

VÚB Účet – mesačný poplatok 6,00 eur.
Bezplatné vedenie účtu na 12 mesiacov pri založení účtu online.
50 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.
100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 eur.

 

Prima banka

Osobný účet  – mesačný poplatok 4,90 eur.
100% zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 15 000 eur.
Odmena za platby platobnou kartou/mobilom:
 • vo výške 0,50% zo súčtu platieb realizovaných mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay a
 • vo výške 0,30% zo súčtu platieb kartou (platby kartou, ktoré neboli realizované mobilom).
Suma Odmeny za platby platobnou kartou/mobilom je poskytnutá zo zúčtovaných platieb z Osobného účtu maximálne však do výšky mesačného poplatku za vedenie Osobného účtu.
 

Raiffeisen Bank 

Parádny účet  – mesačný poplatok 5,50 eur.
Vedenie účtu na rok bez poplatku, ak v období od 01.07.2022 do 30.11.2022 bude na účet aspoň v jednom kalendárnom mesiaci pripísaná jedna alebo ostatných platieb, prípadne vkladov hotovosti v celkovej výške aspoň 400 eur.

 
 • 100 % zľava z poplatku: na Parádny účet je zaslaný kredit najmenej vo výške 400 eur a zároveň si klient nastaví  inkaso napríklad za plyn alebo telefón a inkaso sa zrealizuje. 
 • 50 % zľava ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok.  

Poštová banka

UŽITOČNÝ ÚČET – mesačný poplatok 5,90 eur
100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu  je možné získať, ak priemerný denný zostatok na účtoch a vkladových produktoch klienta v banke za mesiac presiahne 20 000 eur.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách