Zverejnené: 26.04.2024

ČSOB bude mať od 9.5.2024 v ponuke nové Smart účty


Article image
S účinnosťou od 09.05.2024 ČSOB banka zavádza do predaja nové účty pre fyzické osoby – občanov. Prinášame vám prehľad nových účtov, služieb a transakcii zahrnutých v cene účtu.

Smart účet Plus s poplatkom 6,00 eur mesačne:

Základné služby a transakcie:
 • Vedenie účtu s elektronickým výpisom mesačne a zvýhodneným úročením.
 • Zriadenie, zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu / súhlasu so SEPA inkasom Elektronicky.
Platobné karty
 • Vydanie a mesačný poplatok za jednu debetnú platobnú kartu pre majiteľa účtu - VISA Classic alebo Debit MC.
 • Vydanie a mesačný poplatok za druhú debetnú platobnú kartu pre majiteľa účtu alebo držiteľa karty - VISA Classic alebo Debit MC.
 • Platba platobnou kartou v SR a v zahraničí, výbery bankomatov v ČSOB v SR.
 • Výber hotovosti z bankomatov inej banky v SR 1 x mesačne.
 • Výbery hotovosti z bankomatov inej banky v krajinách SEPA v mene EUR každoročne od 1.7. do 31.8.
 • Zmena denného limitu cez kanály elektronického bankovníctva.
 • Dočasná blokácia/odblokovanie platobnej karty v ČSOB SmartBanking.
Transakcie
 • Odoslaná platba elektronicky a prijatá platba v EUR.
 • Platba na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom.
 • Hotovostný vklad cez ČSOB bankomat.
Iné služby
 • Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking.
 • Sporiaci účet Depozit.
 • Povolené prečerpanie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (povolené prečerpanie účtu klient získa na požiadanie a po splnení podmienok banky, najskôr po dovŕšení veku 18 rokov).
 • Odmena za využívanie účtu podľa stanovených podmienok.

Smart účet Prémium s poplatkom 12,00 eur mesačne:

Základné služby a transakcie:
 • Vedenie účtu s elektronickým výpisom mesačne a zvýhodneným úročením.
 • Zriadenie, zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu / súhlasu so SEPA inkasom Elektronicky.
Platobné karty
 • Vydanie a mesačný poplatok za jednu debetnú platobnú kartu pre majiteľa účtu - Debit Gold Mastercard.
 • Vydanie a mesačný poplatok za druhú debetnú platobnú kartu pre majiteľa účtu alebo držiteľa karty - VISA Classic alebo Debit MC.
 • Vydanie a mesačný poplatok za tretiu debetnú platobnú kartu pre disponenta účtu - VISA Classic alebo Debit MC. 
 • Platba platobnou kartou v SR a v zahraničí, výberybankomatov v ČSOB v SR.
 • Výber hotovosti z bankomatov inej banky v SR.
 • Výbery hotovosti z bankomatov inej banky v krajinách SEPA v mene EUR.
 • Zmena denného limitu cez kanály elektronického bankovníctva.
 • Dočasná blokácia/odblokovanie platobnej karty v ČSOB SmartBanking.
Transakcie
 • Odoslaná platba elektronicky a prijatá platba v EUR.
 • Platba na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom.
 • Hotovostný vklad cez ČSOB bankomat.
Iné služby
 • Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking.
 • Sporiaci účet Depozit so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.
 • Povolené prečerpanie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (povolené prečerpanie účtu klient získa na požiadanie a po splnení podmienok banky, najskôr po dovŕšení veku 18 rokov).
 • Cestovné poistenie k 1 platobnej karte pre majiteľa účtu, ktorý je držiteľom karty – Standard.
 • Odmena za využívanie účtu podľa stanovených podmienok. 

Smart účet Start s poplatkom 0 eur mesačne:

 Základné služby a transakcie:
 • Vedenie účtu s elektronickým výpisom mesačne.
 • Zriadenie, zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu / súhlasu so SEPA inkasom Elektronicky.
Platobné karty
 • Vydanie a mesačný poplatok za jednu debetnú platobnú kartu pre majiteľa účtu - VISA Classic Junior.
 • Platba platobnou kartou v SR a v zahraničí, výberybankomatov v ČSOB v SR.
 • Zmena denného limitu cez kanály elektronického bankovníctva.
 • Dočasná blokácia/odblokovanie platobnej karty v ČSOB SmartBanking.
Transakcie
 • Odoslaná platba elektronicky a prijatá platba v EUR.
 • Platba na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom.
 • Hotovostný vklad cez ČSOB bankomat.
Iné služby
 • Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking - majiteľ účtu má k službe pasívny prístup a zákonný zástupca aktívny prístup.
 • Sporiaci účet Depozit. 

Za aktívne využívanie produktov banka odmení svojich klientov

Banka poskytuje Odmenu za aktívne využívanie Smart účtu Plus a Smart účtu Premium formou náhrady až do výšky mesačného poplatku za účet platený majiteľom účtu. Výška odmeny v danom kalendárnom mesiaci môže prekročiť výšku poplatku za účet o maximálne 1 € mesačne. Nárok na odmenu klientovi vzniká, ak realizuje vybrané platby na produkty ČSOB FS, ktoré definujeme ako aktívne využívanie účtu.
 
Odmena za využívanie účtu je na mesačnej báze vypočítaná a vyplácaná na účet klienta, na ktorom je možné túto Odmenu získať, v prvý deň kalendárneho mesiaca a to za realizované platby z tohto účtu, za obdobie predošlého kalendárneho mesiaca.
 
Odmena za využívanie účtu je vypočítaná z realizovaných platieb:
 • na splátky úverov (úver na bývanie alebo Spotrebiteľský úver, mimoriadne splátky bez ohľadu na úverové produkty vrátane OTP úverov, ak sú ešte aktívne),
 • na pravidelné investovanie do fondov KBC AM a ČSOB AM,
 • na životné alebo neživotné poistenie (krátkodobé cestovné poistenie, Domos, Havarijné poistenie, PZP, Spirit, Vital) uhradené z účtu, nie platobnou kartou (nie je zahrnuté cestovné poistenie ku platobnej karte, poistenie pravidelných výdavkov a poistenia uhradené cez Klientsku zónu Moje Poistenie),
 • na základe súhlasu so SEPA inkasom,
 • na SmartSlužby+ v aplikácii SmartBanking uhradené z účtu, nie platobnou kartou.
 
Odmena nebude poskytnutá za kalendárny mesiac, v ktorom klient nevyužíval svoj účet aktívne. Banka má právo na vrátenie časti odmeny za stornované platobné operácie, a tiež ak vznikne odôvodnená pochybnosť o plnení povinností klientom alebo o využívaní účtu na podnikateľské účely. Čiastku vo výške odmeny, ktorá má byť banke vrátená, môže banka odpísať z bežného účtu klienta aj bez výslovného súhlasu klienta.
 
Prípadné zdanenie odmeny nad rámec zaplatených poplatkov za účelom získania odmeny je povinný zabezpečiť si klient. Pri zmene bežného účtu/balíka služieb/ typu Smart účtu na iný bežný účet/ balík služieb/typ Smart účtu sa výpočet Odmeny za využívanie účtu riadi podmienkami, ktoré sú na zmenenom bežnom účte/balíku služieb/ type Smart účtu na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zmena udiala. V mesiaci, v ktorom príde ku zmene na Smart účet Plus alebo Smart účet Premium
sa Odmena za využívanie účtu počíta z platieb realizovaných až odo dňa nasledujúceho po dátume zmeny účtu.
 
Odmena za využívanie účtu       Smart účet Plus         Smart účet Premium
Percentuálna výška odmeny         1,50 % / mesačne          3,00 % / mesačne
Maximálna suma odmeny             7,00 € / mesačne          13,00 € / mesačne

 

Služby k bežnému účtu - Smart účet, Smart účet Plus Smart účet Premium

Poistenie

Variant A 2,50 eur /mesačne.
Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad: PN s mesačným plnením 125 eur max. 3 mesiace, smrti s jednorazovým plnením 1 500 eur, pripoistenie Medifón.
Variant A 4,50 eur /mesačne.
Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad: PN s mesačným plnením 250 eur max. 3 mesiace, smrti s jednorazovým plnením 1 500 eur, pripoistenie Medifón.
 
Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí 24 hodín denne informácie:
 • praktického lekára na telefóne,
 • o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch a zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie,
 • o rehabilitačných zariadeniach na území SR,
 • súvisiace s priznaním invalidity,
 • informačno-právne poradenstvo.
Poistenie pravidelných výdavkov klient získa na požiadanie, najskôr po dovŕšení veku 18 rokov.


Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách