Zverejnené: 02.03.2020

ČSOB mení od 1.1.2018 svoj cenník


Article image

 

Banka od 1. januára 2018 zvýšila poplatok za Študentský účet FUN a Bežné účty, za výpisy z účtov a za hotovostný výber. Klienti si viac priplatia aj za výbery hotovosti z bankomatov, za trvalé príkazy a inkasá.

 

 

Balíky služieb, bežné účty a vkladové účty.

ČSOB Študentský účet FUN

Banka upravila poplatok za účet na  3 € z pôvodných 2,50 € a zároveň súčasťou balíka bude služba Hotovostný vklad.
 

ČSOB Detský balík Sloník

Banka doplnila k balíku službu  Životné poistenie Junior Vario .
 
 

Základný bankový produkt
Platobný účet so základnými funkciami

Pri účtoch banka mení typ medzinárodnej debetnej platobnej karty na Visa Classic,  predtým to bola platobná karta VISA Electron CL.

 

ČSOB Extra Pohoda

Na žiadosť klienta je možné pri balíku služieb Extra Pohoda vydať jednu neembosovanú platobnú kartu Visa Classic,  predtým to bola platobná karta VISA Electron CL.

 

Bežné účty

Banka mení mesačný poplatok za vedenie bežného účtu v EUR a cudzej mene na 4 € z pôvodných 2 €.

 

Osobitný účet dlžníka

V ponuke banky pribudol nový účet Osobitný účet dlžníka s poplatkami:
Zriadenie účtu 0 €
Vedenie účtu 2 €/mesačne
Zrušenie účtu 0 €
Prijatá platba v EUR 1 ks
Hotovostný vklad – ČSOB SR  1 ks
Výber hotovosti v EUR  1 ks
Odoslaná platba v EUR v pobočke 1 ks

 

Výpisy k bežným účtom

Poplatky sa zvýšili aj pri poskytnutí informácii o pohyboch a zostatkoch na účte poštou a to:

týždenne  s poplatkom 4 €/mesačne, predtým  2,40 €

denne s poplatkom 16,00 €/mesačne,  predtým 12,60 €

Vyhotovenie duplikátu výpisu na žiadosť klienta bude   s poplatkom 10 €,  predtým
počet A4 listov do 10 ks bolo s poplatkom 4 € a počet A4 listov 11 ks a viac bolo s poplatkom 4,00 € + 1,00 € za 11. a každý ďalší list.


Termínované a sporiace účty

Zmena je aj pri sankčnom poplatku za predčasný výber pred uplynutím výpovednej lehoty.

Za Výpovednú lehotu kratšiu než 1 mesiac a od 1 mesiaca vrátane bude sankčný poplatok vo výške 0,75 % / min. 3,00 €,  predtým Výpovedná lehota kratšia než 1 mesiac bola s poplatkom  0,50 % a od 1 mesiaca vrátane 0,75 % z vyplatenie sumy.


Ostatné poplatky k depozitným účtom

Zadanie, zmena, zrušenie blokácie prostriedkov na účte na žiadosť majiteľa účtu bude  s poplatkom 10 €,  predtým bol poplatok 7 €.
Zriadenie, zmena, zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov bude s poplatkom 100 € , predtým bol poplatok 70 €.
Potvrdenie na žiadosť klienta bude s poplatkom 7 € + DPH, predtým  5 € + DPH.
 

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie

Za hotovostný výber si banka bude inkasovať poplatok vo výške 3 €,  predtým bol poplatok 2,50 €.


Bezhotovostné platobné operácie

Výšenie poplatkov sa dotklo aj bezhotovostných platieb.

Prijatá platba bude za poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke,  predtým bol poplatok   0,18 € elektronicky alebo v pobočke.
Za odoslanú platbu klient zaplatí 2 € v pobočke,  0,20 € za elektronickú platbu,  predtým 1,30 € v pobočke,  0,18 € elektronicky.

 

SEPA trvalý platobný príkaz

Zmena bude za poplatok 2 € v pobočke,  0 € elektronicky,  predtým 1 € v pobočke,  0,50 € elektronicky.
Pri platbe na základe trvalého platobného príkazu bude poplatok  0,20 € elektronicky alebo v pobočke predtým výška poplatku bola 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.

 

Súhlas so SEPA inkasom  boli poplatky

Zmena bude za poplatok 2 € v pobočke,  0 € elektronicky,  predtým 1 € v pobočke,  0,50 € elektronicky.
Platba na základe súhlasu so SEPA inkasom bude za poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke, predtým bol poplatok 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.


Platobné karty

Debetné platobné karty

Banka ruší označenie „CL“ (Contact Less) pre všetky platobné karty.

Debetná platobná karta VISA Electron nebude od januára 2018 v ponuke. V ponuke banky pribudne debetná platobná karta  VISA Electron Baby za mesačný poplatok 1 €.

 

Transakcie debetnými platobnými kartami

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR  bude s poplatkom 2,50 €, predtým 2 €.

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB bude bez poplatku,  predtým bola služba za poplatok 0,05 €.
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude s poplatkom 0,50 €,  predtým 0,30 €.
 

 

Kreditné platobné karty

Transakcie kreditnými platobnými kartami
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB a bankomatov skupiny KBC bude za poplatok 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €,  predtým 2 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €.

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a z bankomatov v zahraničí bude s poplatok  2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €,  predtým 2,5 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB bude bez poplatku, predtým 0,05 €.
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude s poplatkom 0,50 €, predtým bol poplatok 0,30 €.


Elektronické bankovníctvo

Dobitie kreditu mobilného operátora Telekom a Orange  cez ČSOB Internetbanking 24, ČSOB SmartBanking, ČSOB BusinessBanking Lite bude za poplatok 0,20 €, predtým 0,15 €.
 

Úvery

ČSOB Hypotekárny úver a spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Banka zjednocuje poplatok za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti bankou na 100 €, predtým bol poplatok za ohodnotenie bytu 70 € a za  dom 100 €.

Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez poplatku) bude s poplatkom 15 €, predtým čerpanie úveru (prvé až tretie čerpanie je bez poplatku) bolo za poplatok 50 €.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách