Zverejnené: 10.03.2017

CVV /CVC kód


CVC - Card Validation Code alebo CVV -  Card Verification Value je trojmiestny overovací kód, ktorý slúži ako ochrana pred zneužitím platobnej karty pri realizácií platby bez fyzického kontaktu karty a platobného terminálu - ide o platby cez internet alebo mobilné telefóny. Platobné transakcie na internete vyžadujú zadanie čísla karty, doby exspirácie a kódu.  Kód je umiestnený na zadnej strane platobnej karty. Je šifrovaný z čísla karty a doby exspirácie.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách