Zverejnené: 23.05.2022

Daň


Daň je platba, ktorá je zákonom určená, je pravidelne sa opakujúca a je vyberaná orgánmi štátu alebo miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov. Dane sú štátne aj miestne, podľa toho, či ich vyberá daňový úrad alebo úrad miestnej samosprávy. Zoznam všetkých daní sa nazýva daňová sústava, pričom dane sa najčastejšie delia na priame dane a nepriame dane podľa spôsobu výberu a platby. Daň je vynútiteľná, nenávratná a spravidla neúčelová platba fyzických a právnických osôb vo vopred určenej výške a presne určeným termínom splatnosti. Výšku dane určuje spravidla daňové priznanie, či už ide o daň z príjmu, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň z motorových vozidiel a pod. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách