Zverejnené: 24.01.2020

DDS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac január 2020


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.
Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za január 2020

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

NN Rastový príspevkový fond  4,42%
AXA Globálny akciový dôchodkový fond  3,97%
NN Vyvážený príspevkový fond  3,05 %
AXA Indexový globálny dôchodkový fond  3,03 %
Tatra banka Comfort life 2050  2,98 %
NN Indexový príspevkový fond  1,85 %
Tatra banka Comfort life 2040  1,65 %
AXA Príspevkový doplnkový dôchodkový fond  1,15 %
Stabilita Stabilita akciový príspevkový fond  0,81 %
Tatra banka Comfort life 2030  0,55 %
NN Konzervatívny príspevkový fond  0,51 %
Stabilita Stabilita príspevkový fond  0,46 %
NN Dôchodkový výplatný fond  0,40 %
Tatra banka Comfort life 2020  0,40 %
AXA Výplatný doplnkový dôchodkový fond  0,20 %
Stabilita Stabilita výplatný fond -0,13 %
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,21 %

Aktualizácia údajov k 24.1.2020

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách