Zverejnené: 27.02.2018

Dedenie úspor z 3. piliera


V prípade úmrtia účastníka na doplnkovom dôchodkovom sporení sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe či osobám uvedených na účastníckej zmluve.

Dedenie sa týka všetkých príspevkov vrátane výnosov, t. j. aj príspevkov zamestnávateľa. Ak sa dôchodku z 3. piliera účastník nedožije, peniaze sú formou zabezpečenia jeho rodiny alebo iných oprávnených osôb, ktoré určil v zmluve. To isté platí aj u poberateľa dôchodku z 3. piliera, ktorý ešte nevyčerpal všetky peniaze zo svojho osobného účtu doplnkového dôchodkového sporenia.

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.
 
Autor: Maroš Ovčarik
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách