Zverejnené: 02.08.2017

Developerský projekt


Projekt cielený ku kompletnej výstavbe nehnuteľností. Základom každého projektu je pozemok, a preto si developerská spoločnosť v prvom rade vytipuje vhodnú lokalitu. Ak namiesto kúpy je uzatváraná len zmluva o nájme pozemku, malo by byť v nájomnej zmluve určené aj predkupné právo v prospech developera alebo projektovej spoločnosti.

Prevod nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, ktorá by mala opisovať jednotlivé štádiá transakcie a zodpovednosť zmluvných strán.

Developerský projekt je realizovaný developerom prostredníctvom projektovej spoločnosti, ktorú na tento účel založí. Rozhodujúcim dôvodom založenia projektovej spoločnosti je neohrozenie developera v prípade konkurzu. Ďalší dôvod je fakt, že po ukončení stavby sa na investora neprevádza vlastnícke právo k budovám, ale podiel v projektovej  spoločnosti, ktorá budovy vlastní.

Developer by mal pri transakcii minimalizovať riziká, ktoré plynú z prípadného vyhlásenia konkurzu na majetok zhotoviteľa, ktorý by mal mať adekvátne  poistenie.
Projektová spoločnosť je väčšinou spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak je táto spoločnosť vytvorená iba na realizáciu projektu a tento je realizovaný len cez túto projektovú spoločnosť, mala by byť spoločnosť založená v čo najjednoduchšej forme.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách