Zverejnené: 12.10.2016

Devízový účet


Hodnotenie
4x

Bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má zvyčajne aj iné úročenie.

Z devízového účtu môžu byť vklady a výbery realizované aj v iných menách, než v akých je vedený devízový účet. Výbery v iných menách sú prepočítavané aktuálnym menovým kurzom. V niektorých bankách je možné založiť si k bežnému účtu aj devízový účet za cenu bežného účtu.