Zverejnené: 09.05.2022

Disponent


Každému vlastníkovi prináleží možnosť nakladať, teda disponovať so svojím majetkom. Dispozičné právo umožňuje vlastníkovi nakladať s vecou medzi živými, ako aj pre prípad smrti formou závetu. V bankovníctve je disponent každá osoba, ktorá má právo nakladať s bankovým účtom a má možnosť využívať jeho peniaze. Je to napríklad v prípade manželstva, kedy manželia majú rovnaký bankový účet. Podobné to môže byť v oblasti poistenia, napríklad v rámci konkrétnych poistných zmlúv na spoločnú vec.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách