Zverejnené: 2.2.2017

Dlžník


Hodnotenie
0x

Dlžník (debitor) je fyzická alebo právnická osoba v priamom vzťahu s veriteľom, ktorá sa podpisom zmluvy zaviaže vrátiť vypožičané peniaze spolu s úrokmi vo vopred dohodnutom čase. V prípade bankových úverov je dlžník ten, komu banka poskytla finančné prostriedky. Vzťah zmluvných strán (dlžník a veriteľ) upravuje záväzkové právo.