Zverejnené: 14.03.2018

Do budúcnosti prevláda silný optimizmus


Article image

Londýn, 14. marca 2018 

Podnikateľská dôvera najväčších svetových firiem pri výhľade na najbližší rok stúpla na najvyššiu hodnotu za päť rokov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Fidelity International. 

Na základe štúdie zostavenej z názorov 143 investičných analytikov Fidelity International, ktorí zohľadnili 16-tisíc individuálnych stretnutí s predstaviteľmi podnikov a firiem, môžeme povedať, že podnikateľský sentiment stúpa nepretržite od roku 2016 a v súčasnosti je na päťročnom maxime. Hovorí to o pozitívnom výhľade firiem na budúcnosť počas nasledujúcich 12 mesiacov. 

Optimizmus aj napriek pár varovným signálom 

Napriek nárastu volatility na finančných trhoch je podľa záverov štúdie len veľmi malá pravdepodobnosť, že súčasné takmer perfektné podmienky by sa mali v dohľadnej dobe skončiť. Závery teda určite nehovoria o blížiacom sa nebezpečenstve. 

Inflácia nie je veľkým zdrojom obáv. Nárast nákladov, miezd a cien priemyselnej produkcie spolu s rastom nákladov na financovanie by síce mohli spustiť uťahovanie monetárnej politiky, čo by spomalilo rast dopytu a nútilo firmy k obmedzeniu výdavkov a investícií, no analytici zatiaľ predpokladajú len mierny nárast cien firemných vstupov a miezd. Rast cien priemyselnej produkcie, teda zostáva za rastom spotrebiteľských cien. 

Marty Dropkin, riaditeľ analytického oddelenia pre dlhopisy spoločnosti Fidelity International hovorí: 

V tejto fáze ekonomického cyklu je vďaka optimizmu firiem typický nárast ich zadlženia. Celkový globálny dlh, tak súkromný, ako aj vládny, už vystúpil na rekordné úrovne, čím prekonal aj predkrízové úrovne, čo robí väčšinu ekonomík viac zraniteľnú voči zvyšovaniu sadzieb. 1

Nebol by som preto prekvapený, ak by sme videli nárast obáv z bankrotov a zhoršovanie firemných bilancií. Naše dáta to však nateraz neukazujú. Naopak, analýza dokazuje, že bilancie sú vyvážené. Finančné potreby, náklady na financovanie a miera bankrotov je nezmenená. Miera zadlženia firiem naopak počas posledných 12 mesiacov mierne poklesla, čo môže byť dôkazom ich triezveho využívania cudzích zdrojov aj počas fázy ekonomického rastu. 

Rast dôvery naprieč sektormi a regiónmi

Zlepšenie korporátneho sentimentu je prekvapivo vysoké naprieč rôznymi regiónmi a je medziročne vyššie vo všetkých sektoroch, až na technológie, kde sentiment dosiahol mimoriadne vysoké hodnoty už predtým. 

Michael Sayers, riaditeľ analytického oddelenia pre akcie spoločnosti Fidelity International dodáva: 

Šéfovia firiem sú si vedomí prajných ekonomických podmienok a podľa toho aj plánujú. Viac ako v minulom roku predpokladajú nárast dopytu, no zároveň sa sústreďujú na škrty v nákladoch. V porovnaní s minulými rokmi viac investujú do zvyšovania vlastnej produktivity. Míňajú na technológie a inovácie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a ochrániť sa pre hroziacim rastom miezd. 

Vyšší výnos kapitálu potom firmy rozdeľujú vo forme vyšších dividend akcionárom a slúži aj na spätný výkup akcií. Firmy sa okrem toho viac zaujímajú o fúzie a akvizície. Sú si vedomé, že bilancie sú zdravé nielen vďaka úsporám v nákladoch a obozretných výdajoch, no aj vďaka prajnému dlhopisovému trhu, ktorý im umožňujú refinancovať sa za nižšie úroky a pri dlhších splatnostiach. 

O analytickom výhľade

Výhľad spoločnosti Fidelity International zahŕňa všetky regióny a odvetvia. Jeho cieľom je identifikovať zmeny v správaní firiem ešte v rannom štádiu. Rovnako tak rozpoznať nové trendy a investičné príležitosti. Výhľad je založený na interných analýzach spoločnosti zostavených na základe veľkého počtu rozhovorov s rozhodujúcimi ľuďmi v korporáciách. Priemerne každá štúdia zohľadňuje až 16 tisíc stretnutí s lídrami firiem ročne. Názory publikované v analýze preto reflektujú názory tisícok lídrov, či najvyššieho manažmentu firiem z celého sveta. Štúdiu vlani zostavovalo 143 analytikov Fidelity.

Poznámka pre editorov:
1 Globálny dlh stúpol v treťom štvrťroku vlaňajška na rekordnú hodnotu 230 biliónov dolárov, čo je o 16 biliónov viac ako koncom roka 2016 a zhruba trikrát viac ako hodnota globálneho HDP. Vyplýva to z údajov Inštitútu Medzinárodných financií (IIF): https://www.iif.com/publications/global-debt-monitor

 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách