Zverejnené: 14.12.2020

Dočasné odhlásenie vozidla z evidencie. Kedy sa oplatí a ako na to?


Article image

Vozidlo môžete dočasne vyradiť z evidencie, pretože ho momentálne nepoužívate a nechcete zaň platiť. Vyhnete sa tak poplatkom za STK a EK. Existujú však aj dôvody, ktoré spôsobia, že sa s vozidlom už nemôžete pohybovať na cestných komunikáciách a musíte ho vyradiť z evidencie. Poznáte ich?

 

Dôvody na vyradenie motorového vozidla

Existuje niekoľko dôvodov na na vyradenie motorového vozidla. Patrí medzi ne: 

 • krádež vozidla,

 • havária vozidla,

 • poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti,

 • požiar na vozidle,

 • prirodzené opotrebenie,

 • vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,

 • rozhodnutie polície.

 

Postup dočasného vyradenia motorového vozidla

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie, musíte navštíviť dopravný inšpektorát a pripraviť si nasledovné doklady:

 

 • Platný doklad totožnosti,

 • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, ak je držiteľom vozidla podnikateľ,

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,

 • čipovú kartu alebo osvedčenie o evidencii časť I, v prípade, že boli vydané,

 • tabuľku s EČV alebo oznámenie o strate alebo krádeži alebo čestné vyhlásenie,

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Počas celej doby dočasného vyradenia z evidencie, nesmie byť vozidlo prevádzkované v cestnej premávke. Nesmie byť tiež zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru. Neplatí to v prípade, keď bolo odovzdané na spracovanie a následne vyradené z evidencie vozidiel.

Poplatky za dočasné vyradenie vozidla

Dočasné vyradenie alebo predĺženie vozidla z evidencie je spoplatnené. Výška poplatku závisí od doby vyradenia vozidla z evidencie. V poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pre dočasné vyradenie vozidla z evidencie a prípadne aj pre opätovné zaradenie do evidencie.

 

 • do jedného roka  5 eur

 • jeden až dva roky 20 eur

 • dva až štyri roky 35 eur

 • štyri až šesť rokov 70 eur

 • šesť až desať rokov  170 eur

 • nad desať rokov 350 eur

 

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie pred uplynutím doby vyradenia

Vlastník, alebo držiteľ vozidla, dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý ho chce prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skončenia dočasného vyradenia, je povinný písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie.

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred uplynutím doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je za poplatok v hodnote 5 eur.

 

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie po uplynutí doby vyradenia

Po vypršaní doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie je vlastník vozidla povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru najneskôr do 15 dní.

Ak chcete opäť uviesť vozidlo do evidencie, nemusíte na dopravnom inšpektoráte predkladať doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie je povinný v lehote do 7 dní vozidlo, ktoré nemá platnú STK a EK, podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole.

 

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom výpovede PZP alebo samotného uzatvorenia PZP, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky. 

Pripravili sme si pre vás tiež prehľad jednotlivých benefitov, vďaka ktorým jednoducho nájdete poisťovňu, ktorej podmienky vám budú vyhovovať.

 

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách