Zverejnené: 29.03.2019

Dôchodkový strop v Európe


Article image

Slovensko patrí ku krajinám s najnižším dôchodkovým vekom v rámci Európskej únie. Radí sa medzi krajiny ako napríklad Francúzsko a Lotyšsko. Na opačnej strane sú krajiny s najvyšším dôchodkovým vekom, napríklad Írsko, Island a Dánsko.

Pre takmer všetky krajiny však platí jeden spoločný menovateľ. Dôchodkový vek sa prispôsobuje demografií. Hranice dôchodkového veku sa posúvajú smerom hore, pričom horná hranica aktuálne končí u väčšiny krajín na úrovni 65 až 67 rokov.

Vek odchodu do dôchodku a dôchodkový vek

Oveľa dôležitejšie, ako samotný dôchodkový vek, čo je hranica, ktorú definuje zákon pre odchod do dôchodku, je to, ako je pripravený na dôchodok samotný dôchodca. Či sa spoliehal len na štátny dôchodok, prípadne sporil aj v ďalších dôchodkových pilieroch. Pretože to je presne cesta, akou si môže človek sám skrátiť svoj vlastný vek odchodu do dôchodku.

Presne takto to funguje vo vyspelých krajinách. Predpokladom je však využívať viaceré dôchodkové piliere. Toto je apel hlavne mladým ľudom, ktorí sú dnes v aktívnom veku a majú dosť času sa na dôchodok pripraviť včas.

Porovnanie dôchodkového veku v EÚ

Krajina Muži Ženy
Belgicko 65 65
Bulharsko 63r a 10m - 65 r 60r a 10m - 65r
Cyprus 65 65
Česko 63r a 4m 58r a 8m - 62r a 8m
Dánsko 65 - 67 65 - 67
Estónsko 63 - 65 63 - 65
Fínsko 65 65
Francúzsko 60 - 62 60 - 62
Grécko 62 - 67 62 - 67
Holandsko 66 - 68 66 - 68
Chorvátsko 65 - 67 61r a 6m - 67
Írsko 66 - 68 66 - 68
Island 67 67
Lichtenštajnsko 65 65
Litva 63 - 65 63 - 65
Lotyšsko 62r a 9m 62r a 9m
Luxembursko 65 65
Maďarsko 62 - 65 62 - 65
Malta 62 - 65 62 - 65
Nemecko 65 - 67 65 - 67
Nórsko 67 67
Poľsko 65 - 67 60 - 67
Portugalsko 66r a 4m 66r a 4m
Rakúsko 65 60
Rumunsko 65 61
Slovensko 62r a 139 dní 59r - 62r a 139 dní
Slovinsko 65 65
Španielsko 65 64
Švajčiarsko 65 64
Švédsko 66 63
Taliansko 66r a 7m 65r a 7m - 66r a 7m
Veľká Británia 65 65

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách