Zverejnené: 03.02.2022

Dôchodok s jednotkou na trhu


Article image

Aby sme si zabezpečili slušný dôchodok a mali sa v starobe čo najlepšie, je dôležité myslieť na dôchodkové sporenie a začať šetriť čím skôr, ideálne v II. aj III. pilieri súčasne. Dlhodobé pravidelné sporenie netreba podceňovať. NN Tatry – Sympatia, je jednotkou na trhu doplnkového dôchodkového sporenia a NN dôchodková správcovská spoločnosť v máji tohto roku obsadila 1. miesto vďaka najvyššiemu počtu uzatvorených zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.

V máji 2018 dosiahla NN DSS vynikajúci podiel na produkcii v II. pilieri – až 26,66 %. Spoločnosť tak získala náskok oproti domácej konkurencii, čím sa dostala na čelo v počte nových klientov. Doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry – Sympatia je lídrom na slovenskom trhu dlhodobo, čo potvrdzuje silným postavením v predajoch počas celého roka. V prvom kvartáli 2018 dokonca prekonala hranicu 300-tisíc klientov vďaka kvalitnému servisu a snahe zatraktívniť III. pilier pre zamestnancov i zamestnávateľov.

NN prináša nový Indexový fond v III. pilieri

S cieľom neustále sa vám približovať prichádza NN Tatry – Sympatia od 1. júla 2018 na trh doplnkového dôchodkového sporenia s novým Indexovým fondom. Ešte viac tak zvyšuje náskok pred konkurenciou, pretože Indexový fond nie je momentálne štandardom v ponuke slovenských DDS. Ako prvá a jediná na Slovensku má 4 príspevkové fondy s takýmto portfóliom: Konzervatívny, Vyvážený, Rastový a Indexový.

Na trhu sú k dispozícii rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžeme sporiť, aby sme si zabezpečili dostatočný dôchodok. Indexový fond je určený najmä pre mladých klientov s menšou averziou voči riziku. Investičná stratégia je transparentná a cieľom je dosiahnuť nadpriemerné výnosy v dlhodobom horizonte.

Indexový fond ako jediný na trhu bude akciový so zameraním na svetové akcie reprezentované indexom MSCI World. Vysoký podiel akciových investícií v portfóliu Indexového fondu môže znamenať možnosť vysokých ziskov, ale aj výrazne vyššiu kolísavosť hodnoty v prípade poklesov na akciových trhoch. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

„Idea Indexového príspevkového dôchodkového fondu prišla priamo od našich klientov. Indexový fond je vhodnou voľbou najmä pre mladých ľudí, ktorí očakávajú nadpriemerné zhodnotenie úspor, sú ochotní akceptovať zvýšené riziko a majú povedomie o fungovaní finančných trhov. Inšpiroval nás tiež úspech indexového fondu v II. pilieri, ktorý sa teší veľkej obľube,“ vysvetľuje zmysel a význam nového fondu v III. pilieri generálny riaditeľ NN SR Peter Brudňák.

Vďaka Indexovému fondu ponúka NN široké portfólio fondov, z ktorých si vie každý vybrať fond podľa svojho investičného profilu. Ten si klienti môžu preveriť v novom online Investičnom barometri na webovej stránke NN Tatry – Sympatia. Vhodné investovanie do fondov tak môže úspory výrazne navýšiť. V závislosti od vzťahu k riziku sa odporúča previesť všetky alebo časť prostriedkov do niektorého z negarantovaných dôchodkových fondov II. piliera (indexový, akciový alebo zmiešaný fond), resp. III. piliera s vyváženou alebo rastovou investičnou stratégiou.

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách