Zverejnené: 30.5.2016

Doklad totožnosti


Hodnotenie
4x

Je potrebný k vybaveniu  úveru.

Žiadateľ vždy predkladá platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti.  Finančné inštitúcie akceptujú platný vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz alebo platobnú kartu či kartu zdravotnej poisťovne.