Zverejnené: 18.04.2017

Doklad totožnosti


Hodnotenie
5x

Je potrebný k vybaveniu  úveru.

Žiadateľ vždy predkladá platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti.  Finančné inštitúcie akceptujú platný vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz alebo platobnú kartu či kartu zdravotnej poisťovne.