HC


Zverejnené: 14.12.2020

Efektívny výpočet úrokov z pôžičky: Koľko skutočne zaplatíte?


Article image

Úrok je poplatok alebo peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za požičanie finančnej čiastky na základe dohody s veriteľom. Viete, aké druhy úrokových sadzieb rozlišujeme a ako si efektívne vypočítať úrok z pôžičky?

Z číselného hľadiska sa úrok môže vyznačovať ako rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou finančnou čiastkou. Úrok je totiž číselné vyjadrenie. Za číslom musí byť uvedené obdobie, na aké sa vzťahuje. Vyjadruje sa v percentách.

Druhy úrokových sadzieb

Fixná úroková sadzba

Ide o úrokovú sadzbu pri hypotékach, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Doba fixácie sa dohodne medzi klientom a bankou. Po jej uplynutí sa úrok opäť zmení a zafixuje na ďalší dohodnutý čas. Ide zvyčajne o 1 až 15 rokov.

Variabilná úroková sadzba

Je úroková sadzba pod vplyvom vývoja na trhu. Môže sa meniť aj každý mesiac (pri zmene úrokovej sadzby sa mení automaticky aj výška mesačnej splátky úveru).

Kombinovaná úroková sadzba

Ide o kombináciu fixného a variabilného úroku, napríklad pri hypotéke.

Ročná percentuálna miera nákladov – RPMN

Keďže sú ponuky úverov pre obyčajného človeka často mätúce, vznikla bankám i splátkovým spoločnostiam povinnosť uvádzať vo svojich ponukách aj v zmluvách Ročnú percentuálnu mieru nákladov – RPMN. Pre žiadateľa je najvýhodnejší úver na bývanie, hypotéka alebo pôžička, ktorá má najnižšiu RPMN.

Faktory ovplyvňujúce výšku RPMN:

  • výška úveru, ktorú vám banka poskytne,

  • doba splácania úveru,

  • náklady spojené s poskytnutím úveru (ako napr. spracovateľský poplatok),

  • výška mesačných splátok,

  • úroková sadzba.

RPMN konkrétne obsahuje výšku všetkých nákladov, ktoré sú prepočítané na jeden kalendárny rok. Okrem úrokovej sadzby sú v RPMN zahrnuté aj jednorazové poplatky (poplatok za spracovanie úveru, administratívny poplatok) a pravidelné poplatky, ktoré sa platia s úverovou splátkou (poplatok za poistenie, ak je poistenie nevyhnutnou súčasťou úveru a iné).

Ak je súčasťou úveru aj povinnosť mať otvorený úverový účet a spotrebiteľ musí zároveň platiť poplatok za jeho vedenie, tak aj tento poplatok sa započítava do RPMN.

Ak by niektorá banka neuviedla RPMN v zmluve o poskytnutí úveru, úver sa podľa zákona o spotrebiteľských úveroch považuje za bezúročný a klient nie je povinný platiť ani poplatky spojené s jeho poskytnutím.

Ako čo najpresnejšie vypočítať úroky?

Pri úročení je dôležité vedieť, na ako dlho sa peniaze požičiavajú a o aký typ úročenia ide. Rozlišujeme dva typy úročenia:

Jednoduché úročenie

Pri tomto type úročenia sa úrok počíta z počiatočnej čiastky, teda z istiny.

Príklad:

Klient si  zoberie pôžičku 1 000 € na 3 roky pri úrokovej sadzbe 5 %.

1 rok zaplatí úroky 50 €,

2 rok zaplatí úroky 50 €,

3 rok zaplatí úroky 50 €,

Celková suma, ktorú bude musieť klient vrátiť je 1 150 €.

Vzorec na jednoduché úročenie

u = K × p/100 × n

u – úrokový výnos, teda o koľko pôžičku či úver preplatíte,

K – požičané peniaze,

p – ročná úroková sadzba v %,

n – doba splatnosti v rokoch.

Zložené úročenie

Pri tomto type úročenia sa úrok počíta nielen z počiatočnej čiastky, ale aj z úrokov, ktoré boli predtým pripísané.

Príklad:

Klient si  zoberie pôžičku 1 000 € na 3 roky pri úrokovej sadzbe 5 %.

1 rok 1 000 € istina + 5 % úrok =  1 050 €

2 rok 1 050 € istina + 5 % úrok =  1 102,50 €

3 rok 1 102,50 € istina + 5 % úrok =  1 157,63 €

Celková suma, ktorú bude musieť klient vrátiť je 1 157,63 €

Vzorec na zložené úročenie

S =So × (1+p : 100 %) n

S – výsledná suma, ktorú dostaneme po úročení,

S0 – istina, teda počiatočná suma, ktorú si požičiavame,

p – úroková miera vyjadruje počet percent z istiny za úrokové obdobie,

n – počet úrokových období.

 

Na základe uvedených porovnaní výpočtov je vidieť, že klient pri zloženom úročení preplatí viac. Úroková sadzba sa však dá vypočítať nielen matematickým vzorcom, ale aj online kalkulačkou. Vďaka nej jednoducho zistíte, koľko si z banky môžete požičať. Pomôže vám aj pri počítaní mesačnej splátky vašej hypotéky. Vybrať si môžete z dvoch možností – kalkulačky pre pôžičky alebo kalkulačky pre hypotéky.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách