Zverejnené: 29.03.2017

Elektronické bankovníctvo


Elektronické bankovníctvo je služba, ktorá umožňuje klientom komunikovať s bankou, bez toho, aby navštívili banku osobne. Klienti s bankou komunikujú prostredníctvom moderných technológií ako je napríklad internet, mobilný telefón, telefón s pevnou linkou  a pod.

Výhodou elektronického bankovníctva je možnosť komunikovať s bankou 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vykonávať bankové operácie ako zadávanie trvalých príkazov k platbe, jednorazových príkazov, prevod peňazí na iný účet, sledovanie pohybov na účte a iné. K jeho výhodám patrí aj to, že poplatky za elektronické bankovníctvo sú nižšie ako poplatky za služby v banke.

K službám elektronického bankovníctva patrí Internet banking, Telephone banking, Mail banking, Mobil banking, Home banking, GSM bankig, SMS banking a WAP banking.

Internet banking

Je to spojenie s bankou prostredníctvom internetu z akéhokoľvek miesta na svete. Po zadaní prístupových kódov môže klient získať informácie o svojom účte. Jednotlivé operácie sa vykonávajú s autorizačným kľúčom, ktorí zaistí bezpečnosť proti zneužitiu.

Telephone banking (alebo Phonebanking)

Je to služba, pri ktorej klient využíva spojenie s bankou prostredníctvom pevnej telefónnej linky, spojí sa s operátorom, ktorý mu poskytne rovnaké služby ako pracovník v banke pri priehradke  alebo s automatickým hlasovým informačným systémom. Klient sa  preukáže svojím identifikačným číslom a číslom PIN.

Mail banking

Účelom tejto služby  je zasielať klientovi prostredníctvom siete internet do jeho e-mailovej schránky správy ako elektronické výpisy z účtu, potvrdenia o zrealizovaných transakciách alebo informácie banky.

Mobil banking

Klient prostredníctvom mobilného telefónu vykonáva bankové operácie prijímaním a odosielaním SMS správ. Služba je viazaná na konkrétne mobilné číslo  a číslo SIM karty. Všetky informácie medzi klientom a bankou sú šifrované.

Home banking

Spočíva  na prepojení osobného počítača klienta s informačným systémom banky, umožňuje prístup k účtu priamym prepojením so účtovným systémom klienta. Spojenie je možné len cez počítač, v ktorom je nainštalovaný špeciálny softvér dodaný bankou. Operácie sa vykonávajú s autorizačným kľúčom, ktorý zaistí bezpečnosť voči zneužitiu.

GSM bankig

Komunikácia medzi klientom a bankou môže prebiehať zašifrovanými alebo nezašifrovanými textovými správami. Pri zašifrovaných textových správach sa používa technológia SIM Toolkit, kde banka do mobilného telefónu klienta nahrá vlastnú bankovú aplikáciu. Pri nezašifrovaných – pri využití aplikácie WAPu SMS správach  je možné používať všetky SIM karty. Zabezpečenie je len zadaním PIN-u do konkrétnej karty alebo autentizačným kalkulátorom, pomocou ktorého sa obnoví špeciálny kód.

SMS banking

Služba založená na komunikácií banky s klientom cez SMS správy, umožňuje priebežne sledovať zmeny  a pohyby na účte. Z dôvodu bezpečnosti môže banka vydať autentizačný kalkulátor, kde s jeho pomocou sa regeneruje špeciálny kód, ktorý vložíte do sústavy SMS správy. SMS správy je potrebné zasielať v presnom formáte bez chýb.

WAP banking

Umožňuje spojenie s bankovým účtom pomocou mobilného telefónu, ktorý je vybavený WAP technológiou. Prostredníctvom mobilného telefónu a autorizačného kódu klient zadáva platobné príkazy, zisťuje pohyby na účte a pod.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách