Zverejnené: 15.06.2022

Energetická účinnosť


Energetická účinnosť je pomer medzi výstupom výkonu, služby, tovaru alebo energie a energetickým vstupom. Cieľom efektivneho využitia energie je zníženie spotreby energie v oblasti jej výroby, využitia alebo prevádzky služieb. Pri budovách sa jedná o zníženie energie potrebnej pre vykurovanie, chladenie, vetranie a klimatizáciu alebo elektrickej energie spotrebovanej zariadeniami budovy. Hovorí sa o energetickej náročnosti budovy.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách