Zverejnené: 07.02.2022

FED - Americká Centrálna Banka


Federal Reserve System, - Známa aj ako FED, čo v doslovnom preklade znamená Federálny rezervný systém, pozostáva z niekoľkých bankových domov nim pridružených inštitúcií. História siaha do roku 1913, kedy sa vyžadovalo aby vznikla nezávislá štátna inštitúcia, schopná kontrolovať peňažný tok, zabezpečenie bánk a starostlivosť o dostupnosť k cenným papierom. Vznikla tak sústava  bánk známa ako centrálna banka USA. Do štruktúr je zahrnutých 12 regiónov, každý so samostatným guvernérom, oblastné banky so zastúpením v ďalších mestách.

Úlohy FEDu sú predovšetkým dosiahnutie cenovej stability a kontrolu zamestnanosti, za pomoci monetárnych a úverových nástrojov. Ochranu a plynulosť finančného systému spojenú s odstraňovaním systematického rizika a snahou zabezpečiť dôkladný dohľad nad americkým platobným systémom. Ale aj iné ako napr. plní funkciu depozitára bankových rezerv, zároveň pomocou núdzových úverových nástrojov Rady Guvernérov odkupuje záväzky nebankových subjektov. Poskytuje pôžičky bankám na pokrytie krátkodobých deficitov fondov a v neposlednom rade distribuuje bankovky ako platidlo do obehu – podľa svojho uváženia.
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách