Zverejnené: 07.05.2024

Fio banka, ako ďalšia spustila okamžité platby


Article image


Fio banka umožňuje svojim klientom od 6.5.2024 odosielať aj prijímať okamžité platby. Službu poskytuje svojim klientom zadarmo. Fio Banka sa tak pridala k šiestim bankám, ktoré už službou disponujú. Okamžité platby umožňujú uskutočňovať platby takmer okamžite, pripísanie platby na účet príjemcu je do pár sekúnd od iniciácie platby bankou platiteľa.

Klienti Fio banky odosielať a prijímať platby od iných bánk v okamžitom režime. Fio banka sa tak zapája do systému, ktorý klientom urýchli platobný styk v eurách a hlavne im umožní platby realizovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Jednorazovú platbu až do výšky 4 000 eur je možné zaslať ako okamžitú platbu, a to bankám, ktoré podporujú prijatie takýchto platieb. Odosielanie a prijímanie okamžitých platieb ponúka Fio banka úplne zadarmo.
K dispozícii sú pritom nepretržite 24 hodín a úplne každý deň, maximálne výška platieb je ale obmedzená.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí majú sídlo v eurozóne a poskytujú štandardné SEPA platby v eurách, budú povinní najneskôr do 9. januára 2025 začať poskytovať službu prijímania okamžitých platieb najneskôr do 9. októbra 2025 službu zasielania okamžitých platieb. V ostatných krajinách mimo eurozóny budú okamžité platby v eurách dostupné o dva roky neskôr.

Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje klientom v súvislosti so zasielaním a s prijímaním okamžitých úhrad, nesmú byť vyššie ako poplatky, ktoré daný poskytovateľ platobných služieb účtuje pri zasielaní a prijímaní štandardných SEPA platieb.

Okamžité platby umožňujú banky:
  • Slovenská sporiteľňa,
  • VÚB,
  • Tatra banka,
  • Raiffeisen banka,
  • J&T BANKA,
  • Fio banka.
Zdroj: Fio banka, NBS

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách