Zverejnené: 26.10.2022

Fond kvalifikovaných investorov


Fondy kvalifikovaných investorov sa v posledných rokoch stávajú čoraz populárnejším investičným nástrojom. Ich výhodou oproti bežným podielovým fondom je širšie spektrum investičných možností vrátane private equity, ktoré nie sú štandardne dostupné. Ponúkajú atraktívny pomer medzi výnosom a podstupovaným rizikom a sú zaujímavým nástrojom zhodnotenia majetku a diverzifikácie portfólia.

Majú širší záber investičných možností vrátane mnohých špecifických a alternatívnych investícií, umožňujú rozložiť kapitál aj mimo tradičných verejne obchodovaných klasických finančných aktív ako akcie alebo dlhopisy. Ďalšou výhodou je možnosť nižšieho zdaňovania dosiahnutých výnosov v niektorých jurisdikciách.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách