Zverejnené: 18.04.2017

Fondy peňažného trhu


Sú to fondy, ktoré sú určené prevažne pre investorov, ktorí chcú investovať na obdobie do jedného dvoch rokov.

Kde investujú fondy peňažného trhu?

Fondy peňažného trhu investujú do štátnych dlhopisov alebo do štátnych pokladničných poukážok, ktoré  sú málo rizikové, ale zároveň majú nízky výnos  okolo 1 - 2%. Do týchto fondov väčšinou investujú konzervatívni investori.

Fond peňažného trhu investície investorov požičiava na peňažnom trhu, ukladá ich na termínované vklady v bankách alebo nakupuje štátne pokladničné poukážky a dlhopisy s krátkou dobou splatnosti. Väčšina prostriedkov je uložená len v eurách, takže zmena kurzu eura výkonnosť fondu neovplyvňuje. Ich nevýhodou je, že v období vyššej inflácie nemusia priniesť investorovi reálne zhodnotenie jeho investície.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách