Zverejnené: 05.04.2022

Futures


Ide o kontrakt, v ktorom sa zmluvné strany zaväzujú, že kúpia alebo predajú podkladové aktívum v určitý deň, v určitom množstve, v príslušnej kvalite a za vopred dohodnutú cenu. Rovnako tak je dohodnutý čas zaplatenia a dodania tohto tovaru. Zmluvy o futures podrobne opisujú kvalitu a množstvo podkladového aktíva, sú štandardizované tak, aby uľahčovali obchodovanie na burze s futures. Niektoré môžu vyžadovať fyzickú dodávku aktíva, zatiaľ čo iné sú vysporiadané v hotovosti. Futures kontrakty vznikli ako prirodzená reakcia producentov poľnohospodárskych komodít, ktorí si chceli zabezpečiť odbyt svojej úrody za jasnú a vopred určenú cenu, na ktorú nebudú mať vonkajšie meniace sa podmienky vplyv.

Výhodou futures je ich vysoká likvidita, pretože sú veľmi hojne využívané, takže obchodník väčšinou nemá problém s nájdením partnera na uzavretie obchodu (počet obchodníkov nemôže byť nepárny).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách