Zverejnené: 18.07.2019

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel


Základné informácie o spoločnost:                                                                       

Adresa spoločnosti:      Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
IČO:      35 709 332  
Infolinka:      0850 555 555  
Infolinka zo zahraničia:      +421 2 32 784 201  
Asistenčné služby:      +421 2 32 784 284  
FAX:      +421 2 321 44 099 
E-mail:      [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti                   

On line klientska zóna                                   

Služby, hlásenie poistnej udalosti                                                     

Havarijné poistenie motorových vozidiel  

Zákonné poistenie motorových vozidiel

Krádež vozidla                                                 

 

História spoločnosti

Genertel  poisťovňa vznikla v októbri 2010 a patrí spolu s poisťovňou Generali  do poisťovacej skupiny Generali.  Koncom roka  2014 došlo k zmene názvu poisťovne na Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel.

Generali poisťovňa, ktorej morene siahajú do roku 1831, kedy bola založená Assicurazioni Generali v Terste. Prvé zmienky o poisťovni Generali na Slovensku sú od roku 1833, kedy na  Slovensko vstúpila poisťovňa Assicurazioni Generali Austro-Italiche z Terstu a svoju pôsobnosť  mala  v  Komárne, Jelšave, Prešove, Kežmarku, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici.  Ako prvá poisťovňa zaviedla v roku 1834 poistenie pre prípad úmrtia a poistenie pre prípad krupobitia. 

Generali poisťovňa sa v roku 1996 vracia na slovenský trh a o šesť rokov neskôr v roku 2002 začala spoluprácu s VÚB, a.s. Ich spolupráca vyústila  v roku 2004, kedy spoločne založili VÚB Generali dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s. V roku 2005 došlo k založeniu Generali Consulting, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou bolo sprostredkovávanie poistenia.

Od roku 2008 sa  Generali Poisťovňa, a. s., sa stala súčasťou skupiny Generali PPF Holding a došlo k zlúčeniu poisťovní  Generali Poisťovňa, a. s. a Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť a vytvorenie poisťovne Generali Slovensko. Poisťovňa v roku 2014 zmenila názov na Generali Poisťovňa, a. s.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách