Zverejnené: 22.06.2022

Hospodárska kríza


Hospodárska kríza je obdobie, v ktorom ekonomika štátu má ťažkosti. Je súčasťou hospodárskeho cyklu, v ktorom dochádza k spomaleniu ekonomiky. Produkcia tovarov a služieb spoločnosťami a ich spotreba jednotlivcami je znížená ekonomickou situáciou. Identifikovať hospodársku krízu môžeme výkyvmi úrokových sadzieb, devalváciou meny alebo rušením pracovných miest a nesprávnym uplatňovaním rôznych hospodárskych politík v danom území. Keď sa HDP zníži najmenej  dva po sebe nasledujúce štvrťroky, dôjde k ekonomickej recesii. Ak sa predĺži v čase, hovoríme už o hospodárskej kríze. 

Druhy hospodárskych kríz:
  • finančná kríza,
  • dlhová kríza,
  • ekonomická bublina,
  • kríza platobnej bilancie,
  • menová kríza,
  • banková kríza


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách