Zverejnené: 18.05.2022

II. pilier - kedy môžete zmeniť DSS a kedy fond


Article image

DSS spoločnosť je možné meniť kedykoľvek. Pri zmene DSS sa nevyhnete návšteve Sociálnej poisťovne. Sociálnu poisťovňu musí osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu. Vydajú mu ho na počkanie.

Ak je klient v druhom pilieri viac ako dva roky, vydanie akceptačného listu je bezplatné. Rovnako bezplatné je vydanie akceptačného listu aj vtedy, ak mení dôchodkovú správcovskú spoločnosť raz do roka. V ostatných prípadoch, ak sa rozhodne zmeniť DSS napríklad dvakrát do roka, je vydanie druhého akceptačného listu spoplatnené sumou 16 eur.

V  druhom pilieri máte možnosť rozložiť si svoje úspory do dvoch rôznych dôchodkových fondov, ktoré DSS spravuje. Podmienkou však je, že jeden z týchto fondov musí byť garantovaný fond, ktorý investuje veľmi konzervatívne, s dôrazom na bezpečnosť investovaných úspor.
Tiež je možné kedykoľvek zmeniť fond. Presuny úspor v rámci fondov nie sú spoplatnené. Zmeny môže klient vybaviť priamo na pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu. 
Presun z negarantovaného do garantovaného dôchodkového fondu nariadila dôchodkovým správcovským spoločnostiam legislatíva. Tá stanovila povinný presun tých sporiteľov, ktorí nezaslali do konca marca 2013 vyhlásenie o zotrvaní v negarantovanom fonde.

Ak sa rozhodnete sporiť si v dvoch rôznych fondoch, DSS rozdelí vaše úspory medzi tieto fondy v pomere, ktorý si môžete sami určiť. Všetky ďalšie príspevky, ktoré do druhého piliera budete potom platiť, už budú automaticky rozdelené medzi vami zvolenú dvojicu dôchodkových fondov. Pomer, v akom budú vaše úspory delené medzi jednotlivé fondy, si môžete kedykoľvek zmeniť. Takáto zmena je bezplatná.

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
 
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách