Zverejnené: 27.02.2018

II. pilier - kedy môžete zmeniť DSS a kedy fond


Starý otec s vnukom

DSS spoločnosť je možné meniť kedykoľvek. Ak chce klient zmeniť DSS, návšteve Sociálnej poisťovne sa nevyhne. Sociálnu poisťovňu musí osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu. Vydajú mu ho na počkanie.

Ak je klient v druhom pilieri viac ako dva roky, vydanie akceptačného listu je bezplatné. Rovnako bezplatné je vydanie akceptačného listu aj vtedy, ak mení dôchodkovú správcovskú spoločnosť raz do roka. V ostatných prípadoch, ak sa rozhodne zmeniť DSS napríklad dvakrát do roka, je vydanie druhého akceptačného listu spoplatnené sumou 16 EUR.

Fond je tiež možné zmeniť kedykoľvek. Presuny úspor v rámci fondov nie sú spoplatnené. Zmeny môže klient vybaviť priamo na pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu.

V  druhom pilieri máte možnosť rozložiť si svoje úspory do dvoch rôznych dôchodkových fondov, ktoré DSS spravuje. Podmienkou však je, že jeden z týchto fondov musí byť garantovaný fond, ktorý investuje veľmi konzervatívne, s dôrazom na bezpečnosť investovaných úspor.

Ak sa rozhodnete sporiť si v dvoch rôznych fondoch, DSS rozdelí vaše úspory medzi tieto fondy v pomere, ktorý si môžete sami určiť. Všetky ďalšie príspevky, ktoré do druhého piliera budete potom platiť, už budú automaticky rozdelené medzi vami zvolenú dvojicu dôchodkových fondov. Pomer, v akom budú vaše úspory delené medzi jednotlivé fondy, si môžete kedykoľvek zmeniť. Takáto zmena je bezplatná.

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
 
Autor: Maroš Ovčarik
 Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách