Zverejnené: 06.09.2018

Imprinter


Imprinter je mechanické zariadenie snímajúce z embosovanej platobnej karty vytlačené údaje -  embosované. Údajmi sú meno majiteľa karty, číslo karty a  doba jej platnosti. Snímané údaje sa objavia na doklade o platení, ktorý po vytlačení majiteľ karty podpíše. Finančné prostriedky nie sú z účtu klienta odúčtované ihneď, ale až keď obchodník doručí jeho banke predajný doklad o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke. 
Imprinter sa v súčastnosti  používa už len výnimočne.
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách