Zverejnené: 12.04.2017

Indexácia poistnej zmluvy


Je to určitá  forma ochrany pred infláciou, kde  indexáciou sa zvyšuje poistná suma poistenia a pripoistení. Indexácia  sa  vykonáva na základe súhlasu klienta pri podpise zmluvy, väčšinou vo výročný deň.

Kde sa uplatňuje indexácia

Uplatňuje sa iba pri poistných zmluvách s bežne plateným poistným počas celej doby platenia poistného okrem posledných troch rokov platenia poistného.

Poistná suma poistenia nebude mať o  20 alebo 30 rokov rovnakú reálnu hodnotu ako pri podpise poistnej zmluvy. Poisťovňa síce pri poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorá bola  zvolená pri podpise zmluvy, ale za danú sumu si klient  v budúcnosti reálne kúpi menej ako dnes. Ceny služieb a produktov postupne rastú z dôvodu inflácie.

Poisťovne nerobia indexáciu povinne pri každej životnej poistke a zvyšovanie poistnej sumy nie je automatické. Ak si klient v poistení určí indexáciu, každý rok mu poisťovňa  zašle informatívny list, v ktorom ho približne dva mesiace vopred informuje, o aké percento  - výšku bude upravené poistenie. Na základe upravených poistných súm sa určí aj nová výška  poistného.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách