Zverejnené: 24.06.2024

ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky


Základné informácie o banke                                                                           

Adresa sídla spoločnosti:           Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO:           30844754
Kód banky:           7300
BIC/SWIFT           INGBSKBX
Označenie banky:           INGBSA
Infolinka zo SR:           +421 2 593 46 499
Klientské centrum:           +421 2 593 46 375
Email:           [email protected]
           

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka banky

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

História banky

V roku 1991 vznikla ING Group  spojením skupiny NMB Postbank Groep a najväčšej holandskej poisťovne Nationale – Nederlanden.  V roku 1995 prevzala ING kontrolu nad Barings Bank, čím sa posilnilo povedomie značky ING na celom svete. ING získala v roku 2001 väčšinový podiel poľskej banky Śląski a  vstúpila na trh životného poistenia v Indii pomocou ING Vysya Life Insurance. ING banka je spoluúčastníkom viacerých finančných inštitúcií ako napríklad s Bank of Beijing.   

Spojením s belgickou bankou  Brussels Lambert sa posilnila obchodná činnosť ING  v krajinách Beneluxu a spojením sa Equitable of Iowa, ReliaStar, Aetna Financial Services a obchodnou bankou Furman Selz sa zdvojnásobili aktivity ING v Spojených štátoch amerických.

Banka pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 prostredníctvom svojej pobočky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky na základe bankového povolenia udeleného ING Bank N.V. v Holandsku. Bola prvou zahraničnou bankou na Slovensku. ING Bank N.V. je členom Slovenskej Bankovej Asociácie. Spoločnosť pôsobí v oblasti korporátneho, inštitucionálneho, privátneho bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách