Zverejnené: 09.01.2018

Investovanie, vyznáte sa v ňom? Otestujte sa


Article image

Múdry človek by mal mať peniaze v hlave, nie v srdci. S poznaním írskeho spisovateľa a satirika Jonathana Swifta možno len ťažko nesúhlasiť. Ako by ste v jeho definícii múdreho človeka obstáli? Vyskúšajte si náš predvianočný finančný test.

Príležitosť investovať majú Slováci už roky. Napriek tomu sú ich vedomosti v tejto oblasti mizivé. To je dôvod, pre ktorý sme zamerali tohtoročný finančný test práve na oblasť investovania.Vyjdete z neho ako investičný guru?

1. Čo je základným predpokladom na tvorbu vlastných investícií?

a) výška príjmu nad úrovňou priemernej mzdy,
b) čistý mesačný príjem prevyšujúci 1 000 eur,
c) schopnosť neminúť všetok príjem do posledného centa,
d) zákonom definovaná tzv. minimálna úroveň úspor.

2. Kedy je vhodné začať s dlhodobým investovaním?

a) po vytvorení finančnej rezervy, ktorá dokáže vykryť neplánované výdavky,
b) najneskôr do dovŕšenia 30 rokov, začať neskôr sa už vzhľadom na investičné riziká neodporúča,
c) v čase krízy, pretože počas nej sú ceny finančných nástrojov (akcie, dlhopisy) zvyčajne veľmi nízke,
d) dlhodobé investovanie je výhodné len pre tých, ktorým môže k vlastnej investícii prispievať aj zamestnávateľ, v opačnom prípade nemá zmysel.

3. Ktoré finančné nástroje sú nevhodné na krátkodobé investície?

a) akciové podielové fondy,
b) nehnuteľnosti, resp. špeciálne fondy nehnuteľností,
c) obe predchádzajúce možnosti,
d) peňažné fondy, resp. termínované vklady.

4. Aké kritérium je pri výbere vhodnej investície najdôležitejšie?

a) investičný horizont,
b) averzia voči riziku,
c) investičný cieľ,
d) všetky uvedené kritériá.

5. Čo je hlavným cieľom konzervatívneho investora?

a) zachovanie kúpnej sily kapitálu,
b) ochrana kapitálu pred infláciou,
c) reálne zhodnotenie investovaných úspor,
d) len možnosti a) a b).

6. Akciový podielový fond XYZ zarobil v minulom roku 75 %, najviac na trhu. Je tento fond vhodný na to, aby ste na nasledujúcich 12 mesiacov doň investovali?

a) určite áno, pretože výnimočné výsledky fondu naznačujú výhodnosť jeho investičnej stratégie,
b) určite áno, lebo aj prípadná nižšia výkonnosť fondu garantuje relatívne vysoké zhodnotenie v nasledujúcom roku,
c) určite nie, pretože investičnú stratégiu tohto fondu budú v budúcnosti pravdepodobne napodobňovať konkurenčné fondy,
d) určite nie, pretože investovať na akciovom trhu na obdobie jedného roka je extrémne riskantné a dosiahnuté výsledky nie sú zárukou toho, že podobné výnosy budú aj v budúcnosti.

7. Ako sú chránené investície v podielových fondoch?

a) výška investícií je chránená garančným fondom bez obmedzenia ich výšky,
b) garančným fondom, ale len do sumy nepresahujúcej 100-tisíc eur,
c) na investície v podielových fondoch sa nevzťahuje žiadna garančná schéma,
d) hodnotu investície je možné chrániť len cez komerčné poistné produkty.

8. Ktorá investícia je absolútne bezriziková?

a) s každou investíciou je spojené riziko straty, žiadna nie je absolútne bezriziková,
b) termínovaný vklad v banke,
c) peniaze uložené na stráženom mieste (napr. v trezore),
d) štátne dlhopisy.

9. Ak rozdelíte svoje investície do dvoch fondov, znamená to, že sú vaše úspory diverzifikované?

a) áno, pretože diverzifikácia znamená rozdelenie rizík medzi viacero investícií,
b) nie, pokiaľ sú výnosy oboch fondov veľmi podobné (majú vysoký stupeň korelácie),
c) nie, pretože základným predpokladom diverzifikácie je rozloženie úspor do najmenej troch investičných nástrojov,
d) áno, pretože každý z fondov je riadený iným správcom.

10. Ktorý z nasledujúcich typov fondov sa štandardne považuje za najmenej rizikový?

a) dlhopisový fond,
b) akciový fond,
c) fond peňažného trhu,
d) tzv. hedžové fondy, určené len pre privilegovaných investorov.

11. Môžu garantované dôchodkové fondy v druhom pilieri skončiť kalendárny rok so stratou?

a) nie, pretože garancia znamená, že výnos v kalendárnom roku môže byť prinajhoršom nulový,
b) áno, no v takom prípade musí príslušná DSS doplniť majetok vo fonde z vlastného kapitálu,
c) nie, pretože garantované fondy môžu investovať len do zabezpečených cenných papierov,
d) áno, pretože garancia sa nevzťahuje na výsledok jedného kalendárneho roka.

 

Správne odpovede:

1c, 2a, 3c, 4d, 5d, 6d, 7c, 8a, 9b, 10c, 11d. Každá správna odpoveď znamená 1 bod, nesprávna 0 bodov.

Vyhodnotenie:

Počet bodov: 11
Vaše znalosti z oblasti investovania sú vynikajúce. Máte prehľad, aký chýba väčšine Slovákov. Zrejme aj preto, že čítate Partners News.
Počet bodov: 9 – 10
Jedna či dve nesprávne odpovede ešte neznamenajú nevedomosť. Niekedy postačí aj malá nepozornosť. Váš výsledok je i tak výborný.
Počet bodov: 7 – 8
Úspešne ste zvládli väčšinu otázok, o investovaní toho viete dosť. Je to však rozsiahla oblasť, na jej zvládnutie bude potrebné ďalšie štúdium.
Počet bodov: 5 – 6
Pokiaľ sa financiám nevenujete profesionálne, aj takéto skóre slúži ku cti. Investície sú pomerne komplikovanou témou, no ste na dobrej ceste.
Počet bodov: menej ako 5
Oblasť financií asi nebude vašou doménou. To je úplne v poriadku. No ak uvažujete o investovaní, určite neurobíte chybu, ak si pri rozhodovaní dáte poradiť od profesionála.
 

Porovnanie podielových fondov nájdtete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách