Zverejnené: 24.05.2024

Ivana Vašková


Slovenská ekonómka a profesorka na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied, zameraná na oblasť makroekonómie a verejných financií, autorka mnohých odborných prác.

Ako vedecká pracovníčka Ekonomického ústavu SAV sa venuje najmä témam globalizácie, európskej integrácie a udržateľného rozvoja, v rámci ktorých sa spolupodieľa na riešení výskumných projektov ústavu napríklad Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie, Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia, Makroekonomické aspekty dlhovej krízy - pripravenosť krajín čeliť novým výzvam.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách