Zverejnené: 25.04.2023

Kedy je možné požiadať o dôchodok z 2.piliera


Na starobný dôchodok z 2. piliera bude mať sporiteľ nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši dôchodkový vek. 

O predčasný starobný dôchodok môže požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z 2. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z 1. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z 2. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima. 

Aké formy dôchodkov môžu byť vyplácané v rámci 2. piliera

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok a to formou:
•    doživotného dôchodku 
•    dočasného dôchodku 
•    programového výberu 

Doživotný dôchodok - vypláca sa poberateľovi dôchodku až do jeho smrti na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. 
Dočasný dôchodok - vypláca sa poberateľovi, kým je nažive, avšak iba počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).
Programový výber  - na základe dohody, ktorú uzatvorí poberateľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sa vypláca nasporená suma. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania. 

 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
 

Autor: Maroš Ovčarik
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách