Zverejnené: 06.04.2023

Kedy sa oplatí havarijne poistiť auto?


Article image
Na to, či sa havarijné poistenie oplatí alebo nie, jednoznačná odpoveď neexistuje. Veľa ľudí skonštatuje, že havarijné poistenie nepotrebuje, lebo veria tomu, že sa im nič nestane. Keď sa stane nejaká škoda alebo nehoda na vozidle, tak už je neskoro. Potom si môžete povedať, že ste ušetrili pár sto eur za havarijné poistenie ale prerobili niekoľko tisíc eur na poškodenom vozidle.


Aké riziká kryje havarijné poistenie

  • Krádež vozidla alebo jeho častí
  • Poškodenie alebo zničenie vozidla pri dopravnej nehode či náhodnej udalosti
  • Škody spôsobené vandalizmom
  • Škody na vozidle vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, ako napríklad pád stromu, záplava, požiar, krupobitie, víchrica, zemetrasenie
  • Poškodenie čelného skla
  • Iné pripoistenia – úrazy a trvalé následky po úraze v dôsledku dopravnej nehody, poistenie batožiny a poistenie právnej ochrany
Nie každé havarijné poistenie obsahuje všetky poistné riziká. Niekde sa poistenie predáva v balíkoch a niekde si máte možnosť vybrať z jednotlivých poistných rizík.
 

Výhody havarijného poistenia

Výhodou havarijného poistenia je, že v prípade čiastkových škôd je preplatená nová cena poškodeného dielu. V prípade krádeže, alebo rozsiahlej havárie je vyplatená len časová cena, ktorá s pribúdajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami klesá. Z uvedeného vyplýva, že havarijné poistenie sa oplatí hlavne pre nové vozidlá a vozidlá nie staršie ako 7 – 8 rokov, maximálna hranica 10 rokov.

Havarijné poistenie preukáže svoju výhodu v situáciách, keď je páchateľ škody neznámy. Výhodou je aj možnosť, ak ste poškodený, vybrať si z čoho chcete plnenie či z PZP alebo havarijného poistenia, nakoľko plnenie z PZP nemusí  postačovať na celú opravu vozidla.
 
Poisťovne z roka na rok menia poistné sumy aj podmienky. Preto je vhodné si havarijnú poistku pravidelne každoročne overovať, či nemôžete získať výhodnejšiu. To je možné prostredníctvom kalkulačky havarijného poistenia na našej stránke Finančný kompas, ktorá vám vypočíta aktuálnu cenu.
 
Porovnanie Havarijného poistenia TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách