Zverejnené: 06.04.2017

Koľko nás reálne môžu stáť podielové fondy? Porovnali sme trh


Article image

Investovanie do podielových fondov ponúka potenciál zaujímavých výnosov, ktoré však nie sú zadarmo. S podielovými fondmi sú spojené poplatky. Je dobré sa o ne zaujímať a mať prehľad, či nie sú pri konkrétnom fonde príliš vysoké v porovnaní s trhom. V článku si o týchto poplatkoch povieme viac.

 

Podielové fondy sú obľúbenou cieľovou destináciou úspor ľudí vo väčšine vyspelých krajín. Samozrejme, pokiaľ nemajú peniaze uložené priamo v bankách na bežných účtoch a termínovaných vkladoch. Tie však pri dnešných úrokových sadzbách prakticky nič nezarobia. Ak podielové fondy zvažujete aj vy, pýtajte sa aj na poplatky.

Najčastejšie sa môžete stretnúť so vstupným poplatkom, výstupným poplatkom a priebežne plateným, tzv. TER poplatkom.

 

Vstupný a výstupný poplatok

Ide o poplatok za nákup, prípadne predaj podielového fondu. Pri fondoch sa zvyčajne môžete stretnúť s tým, že platíte poplatok pri ich nákupe a následný predaj je od poplatku oslobodený. Alebo naopak. Teda, nákup je zadarmo a pri predaji si správcovská spoločnosť vypýta výstupný poplatok. Je dobré sa preto pozerať na oba poplatky súčasne.


Napríklad, ak je výška vstupného poplatku 3 %, znamená to, že z investície si správcovská spoločnosť stiahne na začiatku 3 % z vloženej sumy a zvyšok sa investuje. Výstupný poplatok 3 % znamená, že pri predaji fondov je investorovi vyplatená suma o 3 % nižšia. Priemerná výška týchto dvoch poplatkov súčasne je 3,90 %. Čiže priemerný podielový fond je zaťažený buď vstupným, alebo výstupným poplatkom v uvedenej výške.


Dôležité je si uvedomiť, že ide o jednorazový poplatok. Takže, ak investujem napríklad na desať rokov, ročný náklad vo forme tohto poplatku je jedna desatina jeho výšky.

 

Priebežný poplatok (TER)

Oveľa dôležitejší je priebežne platený poplatok za správu fondu, takzvaný TER poplatok. Ten sa totiž platí každoročne z hodnoty investície, ktorú má investor na svojom účte. Pokiaľ pozeráme na výnos niektorého podielového fondu, ten je už znížený o TER poplatok. Takto to správcovským spoločnostiam definuje zákon. Aj napriek tomu je dobré o tomto poplatku vedieť. Minimálne preto, aby investor vedel, koľko musí podielový fond minimálne zarobiť, aby vykompenzoval tento poplatok.


Jeho výška závisí od toho, aký typ podielového fondu si investor vyberie. Je rozdiel, či ide o akciový fond, dlhopisový fond alebo napríklad fond peňažného trhu. A to nielen v potenciálnych výnosoch, ktoré môže fond dosiahnuť, ale aj z pohľadu výšky tohto poplatku.

 

Porovnanie TOP fondov z pohľadu poplatkov

Ideme do finále. V nasledujúcom prehľade je uvedených TOP 5 najpredávanejších fondov na našom trhu za posledných 12 mesiacov pre vybrané typy fondov. Za každého správcu je uvedený len jeden fond s minimálne ročnou históriou. V prehľade sú uvedené aj výkonnosti týchto fondov za posledných 12 mesiacov. Pozornému čitateľovi určite neunikne informácia, ktoré fondy si za svoju správu pýtajú pravdepodobne priveľa.

 

DLHOPISOVÉ FONDY

Fond Výkonnosť
(12 mesiacov)
Manažérsky poplatok Správca
TAM - Dynamický dlhopisový fond -0,87 %    0,93 % Tatra Asset Management
SPORO Eurový dlhopisový fond 1,35 % 0,86 % Asset Management Slovenskej sporiteľne
VÚB AM - Active Bond fund 5,51 % 0,88 % VÚB Asset Management
Pioneer Funds - Strategic Income 12,75 % 1,00 %    Pioneer Asset Management
IAD - EURO Bond 1,57 %   2,08 %    I AD Investments

 

ZMIEŠANÉ FONDY

Fond Výkonnosť
(12 mesiacov)
Manažérsky poplatok Správca
TAM - Private Growth 1 5,88 % 1,07 % Tatra Asset Management
   
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond    
  0,85 %
1,07 % VUB AM
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. 4,37 % 1,13 % Asset Management Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income 4,73 % 1,50 % Pioneer Asset Management
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI    4,15 %     2,00 % Ampega Investment    

 

AKCIOVÉ FONDY

Fond Výkonnosť
(12 mesiacov)
Manažérsky poplatok Správca
IAD - Global Index 15,37 %    3,54 % IAD Investments
ESPA Stock Global Emerging Markets 30,46% 1,80 % ERSTE-SPARINVEST
Pioneer Funds - Global Select EUR 20,11 % 1,50 % Pioneer  Asset Management
AXA Selection Emerging Equity 16,76 %    1,50 % AXA investiční společnost
Templeton Emerging Markets Fund 38,12 %    2,10 % FRANKLIN TEMPLETON

 

 

REALITNÉ FONDY

Fond Výkonnosť
(12 mesiacov)
Manažérsky poplatok Správca
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. 3,03 % 1,90 %    PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
IAD - Prvý realitný fond 2,32 % 1,99 % IAD Investments
TAM - Realitný Fond 3,21 % 1,70 % Tatra Asset Management
SPORO Realitný fond -7,12 % 1,70 % Asset Management Slovenskej sporiteľne
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond 12,25 % 1,65 % HB Reavis Investment Management

Pozn.: Fondy sú zoradené podľa objemu predaja za posledných 12 mesiacov. V prehľade nie sú zohľadnené zľavy, akcie a pod. Poplatky sú uvedené ako maximálne, ktoré si spoločnosť účtuje.
ZDROJ: www.ASS.sk, weby správcovských spoločnosti

 

Prehľad podielových fondov dostupných na slovenskom trhu nájdete TU.

 

Autor: Maroš Ovčarik

 

 

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách