Zverejnené: 18.07.2019

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                         

Adresa spoločnosti:      Štefánikova 17, 811 050 Bratislava
IČO:      31 595 545  
Infolinka:      0800 112 222 
Fax:      02/53 63 12 25  
Hlásenie škôd:      0850 111 566  
Asistenčná služba:      18 118 (SR)  
E-mail:      [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti

Zoznam pobočiek

Poistenie motorového vozidla

Poistenie majetku 

Cestovné poistenie

Životné poistenie

 

História spoločnosti

Komunálna poisťovňa bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne zahájila 1. januára 1994. Jej zakladateľom bola  PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, a.s.  dnes Prima banka.

K podstatnej zmene v spoločnosti došlo  v roku 2001, kedy sa poisťovňa stala súčasťou silnej medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group (predtým Wiener Städtische Versicherung). Služby poisťovňa poskytuje prostredníctvom  7 riaditeľstiev a 67 obchodných miest na území celého  Slovenska.

V roku 2002 vznikla spoločnosť  Slovexperta, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovní KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group. Spoločnosť poskytuje  komplexné služby škodových udalostí od nahlásenia a obhliadky cez kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu až po prípravu podkladov na likvidáciu škôd v jednej z jej zmluvných poisťovní.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách