Zverejnené: 18.07.2019

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s


Základné informácie o spoločnosti:                                                                 

Adresa spoločnosti:      Štefanovičová 4, 826 23 Bratislava1
IČO:      00 585 441  
Infolinka:      0800 120 000 
FAX:      +4212 5249 5983
Asistenčná služba:      18 118
       +1421 2 6353 2236
E-mail:      [email protected]
   

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek                 

Hlásenie poistnej udalosti 

Hlásenie poistnej udalosti zdravie a život

Online poistenie 

Cestovné poistenie

Poistenie motorového vozidla 

Poistenie majetku 

Životné poistenie

 

História spoločnosti

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla 30. októbra 1990.  Bola to prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na slovenskom trhu.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti je rakúska poisťovňa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. V rámci podnikateľských aktivít získala  KOMUNÁLNU poisťovňu, a.s. Vienna Insurance Grouppe a Poisťovňu Slovenskej sporiteľne ,a. s. Vienna Insurance Group.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group svoju poisťovaciu činnosť v oblasti životného poistenia vykonáva od decembra 2002. Od konca roka 2008 je členom dvoch medzinárodných skupín Vienna Insurance Group a Erste Bank Group.

Vienna Insurance Group patrí medzi najväčšie koncerny vrámci poistenia v Rakúsk. Korene skupiny VIG siahajú do roku 1824. Okrem rakúskeho trhu VIG pôsobí aj na Slovensku, Česku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Bulharsku, Maďarsku. Srbsku a Ukrajine. VIG a Erste Group od roku 2008 spolupracujú uzavretím partnerstva. Erste Group ponúkajú poistné produkty VIG a spoločnosti patriace do VIG predávajú na oplátku bankové produkty Erste Group. Wiener Städtische Versicherungsverein je  hlavný akcionár a držiteľ približne 70% akcií VIG.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách