Zverejnené: 16.06.2022

Krov


Krov je nosná strešná konštrukcia, ktorá má prenášať zaťaženie strešného plášťa na zvislé konštrukcie stavby. Ako zaťaženie pôsobí napríklad samotný materiál strešného plášťa, sneh, vietor a podobne. Odlišujú sa podľa stavby alebo podľa zvoleného materiálu. Krovy môžu byť zhotovené z kovu, dreva alebo môžu byť kombináciou oboch mmateriálov.

Krovy novostavieb majú charakter tzv. novodobých hambalkových sústav, alebo sa jedná o tzv. novodobé krovy s väznicami. Krovy môžu dotvárať efektne interiéry stavieb.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách