Zverejnené: 20.03.2018

Kto má nárok na dôchodok v roku 2018


Article image

Od 1. januára 2017 sa zmenil spôsob určovania dôchodkového veku. Poistencom, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954 sa dôchodkový vek v jednotlivých kalendárnych rokoch predĺžil o počet dní, ktorý stanoví každý rok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  Od 1. 1. 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní, čo je oproti roku 2017 posun o  63 dní. 

Tí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v roku 2019, sa dozvedia počet dní, o ktoré sa im posúva vek odchodu do dôchodku najneskôr koncom októbra 2018. 

Posun dôchodkového veku sa nebude týkať: 

•    poistencov narodených do 31. decembra 1954
•    žien narodených od 1. januára 1955 do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí  
•    poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek, teda odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií

 

Zvýšenie dôchodkového veku na rok 2018

Muži

Rok narodenia    Počet vychovaných detí     Dôchodkový vek

1956                     Neobmedzený počet             62 rokov, 139 dní

Ženy

Rok narodenia    Počet vychovaných detí     Dôchodkový vek

1956                                     0 - 1                            62 rokov, 139 dní

1957                                       2                                61 rokov, 9 mesiacov        

1958                                     3 - 4                           60 rokov, 9 mesiacov

1959                                5 a viac detí                  59 rokov, 9 mesiacov

 

Ak poistenec stratil zamestnanie a mal odrobených 730 kalendárnych dní za posledné 4 roky, môže požiadať o predčasný dôchodok. Predčasný Starobný dôchodok
 

Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak:  

•    získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia 
•    chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku
•    suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal poistenec o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Poistenec, ktorý je sporiteľ, mal do 31. decembra 2014 nárok na predčasný starobný dôchodok aj vtedy, ak:

•    získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
•    získal najmenej 5 rokov obdobia starobného dôchodkového sporenia,
•    chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku 
•    suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. 

Od 1. augusta 2006 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec po 31. júli 2006 podať najviac dvakrát v kalendárnom roku.

Ak o predčasný dôchodok požiadajú poistenci v roku 2018 alebo 2019, dôchodok sa zníži o 0,5% za každý začatý mesiac poberania predčasného starobného dôchodku. Ak poistenec odišiel do predčasného dôchodku o 10 mesiacov skôr, jeho dôchodok bude krátený o 5 %. Nie je to len na určité obdobie ale na celý život. Platí to rovnako pre ľudí, ktorí budú poberať dôchodok výlučne z 1. piliera alebo kombinovanú penziu z 1. a 2. piliera. 

Kalkulačka na informatívnu výšku dôchodku

Kto si chce vypočítať, kedy pôjde do dôchodku, môže na to použiť kalkulačku. Kalkulačka na určenie dôchodkového veku, je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti  Výpočet dôchodkového veku. Ak sa na poistenca vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, ale jeho dôchodkový vek nie je možné zatiaľ ešte určiť, kalkulačka ho na to upozorní.

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách