Zverejnené: 19.06.2020

Ktorá zdravotná poisťovňa je pre Vás výhodná? Ešte máte možnosť sa rozhodnúť


Article image
Zdravotnú poisťovňu od januára 2020 zmenilo viac ako 240 000 ľudí. Najviac poistencov odišlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 145 076,  najviac poistených pribudlo do zdravotnej poisťovne Union -  76 782 a do zdravotnej poisťovne Dôvera prešlo 68 294 poistencov. Pre zmenu zdravotnej poisťovne sa môžete rozhodnúť počas roka, najneskôr do 30. septembra.
 Počet poistencov v jednotlivých Zdravotných poisťovniach  k 31. 10. 2019
Zdravotná poisťovňa Počet poistencov k 31. 10. 2019
Dôvera 1 541 440
VŠZP 3 125 116
Union 495 857
 
Úbytok/prírastok jednotlivých zdravotných poisťovní
Zdravotná poisťovňa Úbytok/prírastok poistencov Podiel v %
Dôvera 68 294 4,43%
VŠZP -145 076 -4,64%
Union 76 782 15,48%
 
Počet poistencov v jednotlivých Zdravotných poisťovniach  od 1. 1. 2020
Zdravotná poisťovňa Počet poistencov k 1.1.2020 Podiel v %
Dôvera 1 609 734 31,18%
VŠZP 2 980 040 57,73%
Union 572 693 11,09%
 
Podiel poistného kmeňa za jednotlivé roky
Zdravotná poisťovňa 2018 2019 2020
Dôvera 28,70% 29,55% 31,18%
VŠZP 62,00% 60,97% 57,73%
Union 9,30% 9,47% 11,09%
 
Zdroj: ÚDZS

V čom sa líšia zdravotné poisťovne?

Zdravotné poisťovne poskytujú svojim poistencom zákonom danú starostlivosť, na ktorú má každý poistenec nárok. Nad rámec zákonných povinností zdravotné poisťovne ponúkajú aj rôzne benefity, ktoré sú pre väčšinu klientov rozhodujúce pri ich výbere. Za tieto benefity si klient väčšinou nedopláca. Ide napríklad o:
  • vrátenie doplatkov za lieky,
  • príspevky na ošetrenie u zubára,
  • zľavy na očkovacie vakcíny,
  • príspevky na kúpele a rekreačné poukazy,
  • nadštandardné izby,  
  • preventívne prehliadky nad rámec zákona,
  • online zdravotnú kartu a pod.
 

Ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia?

Pri výbere zdravotnej poisťovne prihliadajte na váš zdravotný stav a o aké vyšetrenia nad rámec zákona by ste mali záujem. Myslíte na benefity, ktoré zdravotné poisťovne poistencom ponúkajú.

To, či sa vám oplatí zmeniť zdravotnú poisťovňu, záleží od vašej individuálnej situácie, nakoľko zdravie človeka je nepredvídateľné. Benefitov je veľa, ale ak už ste niekde poistený, je dobré tieto benefity poznať a využívať ich.

 

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne.
 
Ak si neviete vybrať, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách