Zverejnené: 18.04.2017

Kurzový lístok


Kurzový lístok predstavuje výmenný vzťah medzi menou EUR a zahraničnou menou k aktuálnemu dátumu a času. Na kurzovom lístku môžeme sledovať nákup a predaj konkrétnej meny vo valutách alebo devízach.

Kurz predaj v kurzovom lístku nás zaujíma vtedy, ak potrebujeme v banke kúpiť inú cudziu menu a naopak kurz nákup nás zaujíma, ak chceme predať inú cudziu menu a vtedy je kurz aj menej výhodný.

Niektoré kurzové lístky zahŕňajú  aj kurz stred. Ten zaujíma toho, kto  operuje s devízami.  Za stredný kurz zvyknú niektoré banky predávať aj zahraničnú menu v prípade, že ju minieme platobnou kartou v zahraničí.

Referenčné výmenné kurzy

V kurzovom lístku sú výmenné kurzy uverejňované ECB. Referenčné výmenné kurzy sú stanovované na základe komunikácie cez telefón alebo počítač medzi národnými centrálnymi bankami, ktorá sa koná približne o 14.15 hodine stredoeurópskeho času. Od 1. júla 2016 sa budú referenčné výmenné kurzy eura zverejňovať približne o 16.00 hodine stredoeurópskeho času. Účelom je zvýrazniť rozdiel medzi fixáciami výmenných kurzov, na základe ktorých sa uzatvárajú transakcie, a referenčnými sadzbami ECB, ktoré sa zverejňujú len na informačné účely.

ECB svoje referenčné výmenné kurzy eura stanovuje a zverejňuje denne od zavedenia tejto meny. Tieto kurzy sa používajú aj  v ročných účtovných závierkach podnikov, v daňových priznaniach, hospodárskych analýzach a štatistických správach.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách