Zverejnené: 20.05.2024

Magický trojuholník investovania


Investičný trojuholník je zhrnutie najdôležitejších základov investovania a mal by ich poznať každý zodpovedný investor a každý, kto chce dosiahnuť, aby jeho investovanie skutočne prinášalo výsledky. Ide o základný princíp toho, ako investovanie funguje. Tvorí ho výnos, riziko a likvidita – tri faktory, ktoré by ste mali brať do úvahy pri každej investícii.

Svoju investičnú stratégiu si viete nastaviť tak, aby ste sa čo najviac priblížili k svojmu cieľu. A páve pri tom vám môže pomôcť magický trojuholník investovania. Je dôležité nastaviť si investície takým spôsobom, aby boli všetky jeho zložky aspoň sčasti vyvážené. Ak chceme dosiahnuť maximum na jednom z troch vrcholov investičného trojuholníka, musíme urobiť primeraný ústupok na obidvoch zvyšných vrcholoch, alebo aspoň na jednom z nich. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách