Zverejnené: 08.03.2021

Máte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť a došlo k ich poškodeniu? Finančný kompas vám poradí, ako pri poistnej udalosti postupovať a na čo nezabudnúť.


Article image
Nočná mora každého majiteľa bytu je voda v byte, zničený nábytok, podlaha a premočené steny. Vytopený byt môže byť z viacero dôvodov, napríklad praskne hadica z práčky alebo zabudnete zastaviť sprchu, praskne vodovodné potrubie alebo radiátor vo vašom byte.
 
V každom prípade volajte čo najskôr do poisťovne a dohodnite si obhliadku poškodených priestorov, vodou poškodené hnuteľné veci nevyhadzujte a poškodené stavebné súčasti bytu neopravujte, ak je to možné, pred príchodom technika z poisťovne. Upozornite na to aj suseda, ktorého ste vytopili. Konzultujte s likvidátorom z poisťovne, ako máte postupovať.
 

Poistenie má ten, čo spôsobil škodu aj poškodený  

V prípade, ak škodu spôsobíte aj susedovi a obaja máte poistenie, je možné kryť škodu len z jedného. Záleží iba na poškodenom, či sa rozhodne požiadať o krytie škôd zo svojho poistenia alebo z poistenia suseda. 
 

Čo v prípade ak poistenie nemá ten, čo spôsobil škodu a ani poškodený 

Ten, kto spôsobí škodu je aj zodpovedný, tým pádom si poškodený uplatní nárok na náhradu od vinníka. V praxi to znamená, že vzniknutú škodu bude musieť vinník zaplatiť poškodenému z vlastného vrecka. Pokiaľ ten, čo škodu spôsobil, škodu neuhradí, poškodený ju môže vymáhať súdnou cestou.
 

Poistenie má len poškodený 

Ak poškodený má uzatvorené poistenie majetku, uplatní si nárok na náhradu škody z vlastného poistenia. Poisťovňa mu následne škodu uhradí a bude ju vymáhať od vinníka. Pokiaľ vinník nemá žiadne poistenie zodpovednosti za škodu, bude to musieť uhradiť z vlastného vrecka, ak to neuhradí, vymáhať sa to bude súdne.
 

Poistenie má ten, čo spôsobil škodu 

Ak má ten, čo spôsobil škodu uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú z vlastníctva nehnuteľnosti, náhrada škody poškodenému bude hradená z tohto poistenia aj napriek tomu, že poškodený nemá svoj majetok poistený.
 

Prečo je dobré pravidelne aktualizovať poistenie nehnuteľnosti - domácnosti 

Nehnuteľnosti sú špecifické v tom, že v čase zvykne ich cena rásť. Takisto zvykne narastať aj cena vybavenia našej domácnosti a to rôznym doplňovaním ďalšieho vybavenia, prerábania a podobne. Preto sa môže ľahko stať, že poistná zmluva, ktorú ste uzatvorili pred niekoľkými rokmi, môže byť výrazne podhodnotená vzhľadom k súčasnej cene nehnuteľnosti a domácnosti. V takom prípade hrozí, že poisťovňa nám v prípade škody nepreplatí plnú sumu škody – zníži ju v pomere, v akom je podhodnotená poistná suma. 


Na čo si dať pri uzatváraní zmluvy pozor 

Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti si dajte záležať na tom, aby krylo čo najviac možných rizík. Dôležitá je tiež správne nastavená výška poistnej sumy. Niektoré poisťovne túto sumu určia samy podľa vlastných kritérií, iné to nechajú na klienta. V takom prípade však často dochádza k podpoisteniu – poistná suma je nižšia ako skutočná škoda. Preto nezabúdajte, že cena nehnuteľnosti sa neustále vyvíja – či je to situáciou na trhu, alebo vďaka rekonštrukcii.
 

Niekoľko rád na záver 

Poistite si nehnuteľnosť a domácnosť súčasne, najideálnejšie je mať poistenie v jednej poisťovni. 
Pri uzatváraní poistenia nezabúdajte na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú užívaním nehnuteľnosti alebo zodpovednosti za členov vašej domácnosti. 
Výška poistného závisí od výšky poistnej sumy, typu poistenej nehnuteľnosti a rozsahu poistného krytia. Neuspokojte sa s nízkou poistnou sumou, len aby ste získali lacné poistenie.
 

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti alebo samotného uzatvorenia poistenia, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky. 
 
Porovnanie poistenia nehnuteľnosti  TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách