Zverejnené: 26.07.2021

mBanka mení cenník od 1.10.2021


Article image

mBanka od 1. októbra 2021 mení svoje poplatky. Zmeny sa dotknú debetných kariet, kreditných kariet, poplatky sa budú zvyšovať pri platobnom styku či hypotéke. Banka taktiež zavádza aj nové poplatky a naopak niektoré poplatky bude rušiť. 


Debetné karty 

Výbery hotovosti z bankomatu
 
Banka zjednotila poplatky pre hlavné a dodatkové karty pre majiteľov a disponentov pri Výberoch hotovosti z bankomatov v SR a zahraničí:
 
Detská mKartaalebo m Nálepka (od 8 rokov) - 3 výbery mesačne zadarmo, ďalší výber 1,00 €.
mKarta#navlastnetriko alebo mNálepka - 3 výbery mesačne zadarmo, ďalší výber 1,00 €.
mKarta alebo mNálepka - výber 70,00 € a viac zadarmo, inak 1,30 €.
Zlatá mKarta - 0 €.

Predtým
 
Výber hotovosti hlavnou kartou z bankomatov v SK alebo v zahraničí:
 
mKarta - výber 70,00 €a viac / 0 €výber do 69,99 € /1,30 €.
Zlatá mKarta - 0 €.
mKarta #navlastnetriko - 1.-3. výber mesačne/ zadarmo 4. a každý ďalší výber / 1,00 €.
Detská mKarta - 1.-3. výber mesačne/ zadarmo 4. a každý ďalší výber / 1,00 €.
 
Výber hotovosti dodatkovou kartou z bankomatov v SR alebo v zahraničí.
 
mKarta - 1,00 €
Zlatá mKarta - 0 €
mKarta #navlastnetriko - 1,00 €
 
Výber hotovosti v pobočkách bánk (Cash Advance)
 
Banka ruší poplatok vo výške 1 % min 2,00 €.
 
Zmena PIN kódu.
 
Banka ruší poplatok vo výške 3,50 € za zmenu PIN kódu.
 
Vedenie Zlatej mKarty a mKarty
 

Do mesačného obratu pre bezplatné vedenie karty sa po novom budú započítavať len platby danou kartou. Platby ostatnými kartami k účtu sa do podmienky pre bezplatné vedenie karty nezapočítavajú. V prípade nesplnenia podmienky pre bezplatné vedenie mKarty sa poplatok zmení z 1,30 € na 1,50 € mesačne.

Poplatok za hazard
 
Banka zavádza poplatok za platby kartou za hazardné hry, stávkovanie a lotérie vo výške 5 % zo sumy pri platbe 50 € a viac.

 

Kreditné karty 

Bezplatné vedenie kariet
 
Zmena podmienok pre bezplatné vedenie kreditných kariet:
Pri mKreditke sa zvyšuje obrat potrebný pre bezplatné vedenie na 75,00 € mesačne, predtým bol 50,00 €.
Pri
mKreditke e-Shop na 100,00 € mesačne, predtým bol 75,00 €.
Pri mKreditke Plus na 200,00 € mesačne, predtým bol 150,00 €.
 
Výbery hotovosti z bankomatu a na obchodných miestach (cash advance)
 
Pre mKreditku sa mení hranica pre bezplatný výber z 50,00 € na 70,00 €. Poplatok za výber hotovosti na obchodných miestach (cash advance) banka zjednotila s poplatkom za výber z bankomatu. Po novom bude stáť 4,00 € pri výbere menej ako 70,00 €, predtým 3,00 € pri výbere menej ako 50,00 €.
 
Pre mKreditku e-Shop a mKreditku Plus sa zvyšuje poplatok za výber na 2 % zo sumy, min. 4,00 €, predtým bol poplatok 2 % zo sumy,min. 3,00 €.

Zmena PIN kódu
Banka ruší poplatok vo výške 3,50 € za zmenu PIN kódu.
 
Zmena cyklu karty
Banka ruší poplatok vo výške 1,50 € za zmenu cyklu karty.
 
 

Platobný styk

SMS notifikácie
 
Banka zvýšila poplatok za SMS na 0,20 € za 1 SMS správu, predtým to bolo  0,10 € a na 2,00 € za balík 30 SMS, z pôvodných 1,50 €. 
 
Služby realizované cez mLinku
 
Operácie cez mLinku budú za poplatok 2,00 €, predtým bol poplatok vo výške 1,80 €. 
 
Papierové výpisy
 
Zasielanie papierového výpisu bude za poplatok 2,00 €, predtým bol poplatok 1,50 €.
 
SWIFT platby
 
Banka spustila SWIFT platby. Prichádzajúca SWIFT platba bude za poplatok 3,00 €, odchádzajúca platba za poplatok 0,5 % zo sumy platby min. 10,00 €, max. 30,00 €.

 

mHypotéka 

Pri hypotéke spracovanie žiadosti klienta o inú zmenu alebo žiadosti o vystavenie súhlasu pre účely katastra  bude za poplatok 170,00 €, predtým bol poplatok vo výške 100,00 €. V prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti a vystavenie súhlasu zadarmo.
 

Ostatné poplatky

Potvrdenia týkajúce sa transakcií Potvrdenia k produktom Duplikáty/kópie Banková referencia (všetky s doručením poštou alebo na obchodné miesto) budú za poplatok 11,50 €.
 
Predtým:
 
Dokumenty týkajúce sa transakcií za poplatok 5,00 €.  Poplatok účtovaný za každý vydaný dokument. V prípade histórie operácií je poplatok účtovaný za každý kalendárny mesiac, ktorý história obsahuje.
 
Potvrdenia k produktom za poplatok 10,00 €.  Poplatok účtovaný za každý vydaný dokument. Jeden dokument obsahuje potvrdenie, týkajúce sa jedného produktu.
 
Duplikáty / Kópie za poplatok 20,00 €.  Poplatok účtovaný za každý vydaný dokument, bez ohľadu na počet strán.
 
Bankové referencie za poplatok 20,00 €.  Poplatok účtovaný za každý vydaný dokument týkajúci sa produktu alebo klienta za obdobie 12-tich mesiacov.
 
Ostatné potvrdenia k produktom za poplatok 25,00 €.  Poplatok účtovaný za každý vydaný dokument.
 

Banka zaviedla poplatok vo výške 25,00 € za neštandardné služby v sadzobníku nešpecifikované. Patrí sem napríklad Potvrdenie pre audit, špeciálne potvrdenie, ktoré si definuje klient, potvrdenie o zadanie súhlasu s inkasom.
 
Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečerpanie, omeškanie splátky úverového produktu bude za poplatok 15,00 €, predtým bol poplatok vo výške  4,00 €.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách