Zverejnené: 11.04.2017

Mimoriadne poistné


Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania životného poistenia za predpokladu, že bolo uhradené na základe žiadosti o vklad mimoriadneho poistného, ktoré bolo akceptované  poistiteľom.

Uhradením mimoriadneho poistného  nedochádza k uzatvoreniu novej poistnej zmluvy.  Ak je to dojednané v poistnej zmluve, môže poistník kedykoľvek zaplatiť mimoriadne poistné. Minimálna výška mimoriadneho poistného je určená poisťovňou a poisťovňa má právo výšku tohto poistného upravovať. Poistník má právo písomne  požiadať o výber mimoriadneho poistného.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách