Zverejnené: 16.03.2017

Naše rady, ako správne investovať. Čo a kto pomôže?


Article image

Možností, ako zhodnotiť svoje úspory, prípadne ako investovať, je na trhu dosť. Termínované vklady, vkladné knižky ani sporiace účty dnes nezarobia ľuďom skoro nič. Preto ak niekto očakáva výnosy, riešením je investovanie.

Napriek tomu, že investovanie je väčšine ľudí vzdialené, mnohí sú investormi aj bez toho, aby si to uvedomovali. Ten, kto vstúpil do druhého dôchodkového piliera, sa automaticky stal investorom. Jeho príspevky zo mzdy sa na mesačnej báze investujú na svetových burzách, nakupujú sa za ne dlhopisy alebo akcie. Všetci sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri využívajú výhody a znášajú aj riziká spojené s investovaním, keďže hodnota cenných papierov na trhu kolíše.

Ako však správne investovať, ak sa rozhodnem svoje voľné peniaze zhodnocovať? Ako začať, čo si všímať, na koho sa obrátiť. To sú všetko otázky, na ktoré sa pokúsime v nasledujúcich riadkoch odpovedať.

 

Koľko mám investovať?

Investovanie nemusí byť o veľkých peniazoch. Na trhu sú k dispozícii mnohé produkty, kde sa dá investovať od niekoľkých desiatok eur. Banky a správcovské spoločnosti ponúkajú napríklad programy pravidelného investovania. Záujemca si tam môže posielať mesačne od tridsať eur, pričom tieto sa vždy investujú do zvolených cenných papierov.

Pre toho, kto má našetrenú väčšiu sumu peňazí, môže byť dobrou stratégiou tieto peniaze rozdeliť do viacerých fondov. Ak bude potrebovať neočakávane časť peňazí vybrať, podľa situácie a aktuálnej hodnoty cenných papierov sa rozhodne, na ktorý produkt siahne. Má možnosť výberu.

 

Na ako dlho mám investovať?

Investovanie ide ruka v ruke so strednodobým, alebo dlhodobým horizontom. V opačnom prípade to veľký zmysel nedáva. Investovanie prináša najväčšie zhodnotenie, keď je dlhodobé. V trvaní aspoň sedem rokov, ideálne však aj desať či dvadsať rokov.

Ak by sme dnes vložili tisíc eur do investície, ktorá ročne vynáša 5%, čo vo svete financií nie je prestrelené číslo, o dvadsať rokov by sme len na výnosoch (úrokoch) zarobili viac ako jeden a pol násobok tejto sumy, teda 1653 €. Ak by bolo zhodnotenie 7%, zisk pre investora by bol 2870 €, teda takmer trojnásobok.

 

Kam investovať?

Najbežnejšie na trhu sú podielové fondy, investície priamo do akcií alebo dlhopisov, prípadne nehnuteľností. Základný rozdiel medzi investíciou do podielových fondov a kúpou akcií a dlhopisov na priamo je, že podielové fondy investujú do väčšieho počtu cenných papierov a preto sú prirodzene diverzifikované.

Každý podielový fond má svojho portfólio manažéra. Ten na dennej báze sleduje situáciu na finančných trhoch a podľa situácie do portfólia dokupuje ďalšie cenné papiere, prípadne niektoré, z jeho pohľadu neperspektívne cenné papiere, predáva.

Cieľom je dosiahnuť čo najvyšší výnos. Ak sa investor rozhodne kúpiť si akcie alebo dlhopisy na priamo, celé riziko investície si musí vyhodnotiť sám a následne aj permanentné sledovanie finančných trhov ostáva na jeho pleciach. Preto pre začínajúcich investorov je podstatne vhodnejšie využiť práve podielové fondy.

 

Investičný dotazník

Každej investícii musí predchádzať investičný dotazník, ktorý poradcovi vyplní klient. Bez neho poradca ťažko navrhne potenciálnemu investorovi správnu stratégiu a vyskladá vhodné portfólio. Dotazník poskytuje odpovede napríklad aj na to, či plánuje klient investovať na 3 roky, alebo jeho investičný horizont je 10 rokov. Či je pripravený znášať aj väčšie výkyvy na finančných trhoch s potenciálom zarobiť viac, alebo očakáva skôr stabilný vývoj a uspokojí sa s nižším výnosom.

 

Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere fondu?

V prvom rade je potrebné si vybrať dobrého správcu, čiže spoločnosť, ktorá fondy spravuje. Spoločnosť, ktorej človek môže veriť, má skúsenosti a hlavne výsledky v správe podielových fondov.  Následne je potrebné si vybrať typ aktív, ktoré preferujeme, či sú to akcie, dlhopisy, prípadne ich kombinácia.

Je možné si vybrať aj konkrétny región, napríklad Európu alebo USA, prípadne chce fond, ktorý investuje celosvetovo. No a nakoniec je potrebné zvoliť konkrétny fond. Tu by som si pomohol napríklad aj hodnotením spoločnosti Morningstar, ktorá udeľuje fondom hviezdičky. Troj až  päťhviezdičkové fondy by v portfóliu investora nemali chýbať.

 

Aká je najdôležitejšia zásada pri investovaní?

V prvom rade treba dodržať investičný horizont, ktorý si na začiatku investor stanoví. Platí to hlavne v prípade, kedy trhy klesajú. Vtedy netreba panikáriť. Veľa neskúsených investorov sa zľakne a predá časť alebo celé portfólio, čím na investícií prerobí. Je to často to najhoršie, čo môžu urobiť.  

A po poklesoch zvyčajne prichádzajú nárasty, ktoré už investor nezachytí, pretože cenné papiere predal. Emócie sú tým najhorším radcom v oblasti investovania.

 

Na koho sa mám obrátiť?

K investíciám je možné sa dostať cez niektoré sprostredkovateľské spoločnosti a ich siete poradcov. Alebo priamo v bankách. Pri sprostredkovateľských spoločnostiach je dobré skúsiť preveriť, či investovanie je oblasť, na ktorú sa spoločnosť špecializuje, či má v nej relevantné skúsenosti a výsledky. Priamo v bankách je zase riziko, že budú ponúkať len svoje produkty, bez porovnania a výberu najvýhodnejších produktov z celého trhu.

 

Pre lepšiu orientáciu si môžete vyrátať potenciálny výnos na našej podstránke o podielových fondoch.

 

Autor článku: Maroš Ovčarik

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách