HC


Zverejnené: 25.11.2021

Nebanková pôžička bez registra: Je bezpečná a dá sa založiť online?


Article image Pôžička bez registra je názov pre typ pôžičky, pri ktorej sa síce nazerá do registrov, ale aj napriek tomu dlžník so záznamom v registri pôžičku dostať môže. Zákon ukladá povinnosť každému veriteľovi poskytujúcemu spotrebiteľské úvery nahliadať do spoločného elektronického registra. Viacero žiadateľov o úver si myslí, že im pôžičky neposkytnú. Ak sa teda žiadateľ aj nachádza v registri či v evidencii dlžníkov a potrebuje si požičať peniaze, pôžičku môže získať. 

Čo sú to úverové registre a ako fungujú? 

Úverový register spravuje informácie o úveroch, kreditných kartách, povolenom prečerpaní, ale aj podaných žiadostiach o úver. O každej osobe evidovanej v registri je zreteľné, či si svoje záväzky plní včas a riadne. V registri si banky môžu overiť dôveryhodnosť klienta a jeho platobnú disciplínu.
 
Okrem registra bankových informácií existuje aj nebankový register klientskych informácií, ktorý funguje na rovnakom princípe ako register bankových informácií, s tým rozdielom, že eviduje informácie o leasingu, splátkovom predaji a nebankových spoločnostiach.
 
Na vytvorenie záznamu v úverovom registri stačí jediné omeškanie so splátkou úveru.  Napriek tomu banky a nebankové spoločnosti majú individuálny prístup ku klientom. Pri posúdení je dôležité či ide o pravidelného neplatiča alebo iba o jednu omeškanú splátku, ktorá je dodatočne uhradená. Záznam v úverovom registri sa objaví už do 3 pracovných dní a je tam počas celej doby splácania a ďalších 5 rokov po ukončení splácania úveru.

 

Parametre nebankovej pôžičky bez registra 

Výška poskytovanej pôžičky sa pohybuje od 50 do 25 000 eur s dobou splatnosti 7 dní až 42 mesiacov. Pôžička je určená skutočne všetkým bez ohľadu na to, či je  žiadateľ zamestnaný alebo nie.  Je potrebné brať do úvahy, že spoločnosť, ktorá poskytuje pôžičky, prihliada na to, či žiadateľ má alebo nemá príjem a to sa následne odrazí na výške úrokov, keďže klient bez príjmu je rizikový.
 

Aké riziká sa s ňou spájajú? Na čo si dať pozor? 

Pre tento typ pôžičky by ste sa mali rozhodnúť iba naozaj v krajnom prípade, keď ste sa ocitli v ťažkej finančnej situácii a potrebujete čo najskôr peniaze na neočakávané výdavky. Takéto pôžičky by ste nemali využívať na bežnú potrebu v prípade, že ste napríklad  dlhodobo nezamestnaný. Dostanete sa do väčších problémov, dlhy sa navýšia a môžu prísť na rad sankcie z omeškania splácania a v najhoršom prípade aj exekúcia. Musíte byť pripravení na vyššiu úrokovú sadzbu a obmedzenú výšku pôžičky, keďže poskytovateľ si kompenzuje väčšiu mieru rizika.
 

Ako postupovať pri výbere správneho riešenia? 

Výhodou nebankových pôžičiek bez registra je ich vysoká miera schválenia, peniaze dostanete hneď na účet. O pôžičku môžete požiadať online a nepotrebujete dokladovať účel pôžičky. Ak nájdete spoľahlivého poskytovateľa, pôžička bez registra je väčšinou veľmi dostupná.
 
Najdôležitejším kritériom, ktoré treba zohľadniť pri výbere konkrétneho finančného produktu, je jeho konečná cena. Všímať si treba najmä celkové náklady spojené s úverom. Vždy si dobre spočítajte, či budete vedieť úver splácať a koľko vlastne splatením všetkých splátok zaplatíte. Ak je to možné, dajte si v prípade nebankového úveru preštudovať úverovú zmluvu právnikovi, ktorý môže vysvetliť celé znenie zmluvy a  môžete sa tak vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam.
 
 
TIP OD NÁS: Pri výbere pôžičky kontaktujte overené nebankové spoločnosti, ktoré máme aj v našom porovnávaní. Rátajte s tým, že úrok býva 4 až 5-násobne vyšší ako pri peniazoch, ktoré vám požičia banka.


Porovnanie pôžičiek nájdete na stránke Finančného kompasu.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách