Zverejnené: 07.03.2017

Neplatnosť poistenia


Keď poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve ako napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a iné.