Zverejnené: 18.07.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                             

Adresa sídla spoločnosti:          Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
IČO:          35 902 981
DIČ:          2021896690
IČ DPH:          SK2021896690
Infolinka v SR:          0850 111 464
Volanie zo zahraničia:          +421850 111 464
E-mail:          [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek                   

On - line prístup na váš účet 

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

Všeobecná úverová banka, a. s.

 

História spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.  bola založená dňa 14. júna 2004 akcionárom ING Životná poisťovňa, a. s. Je  súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN.  Činnosť začala ING DSS oficiálne vykonávať  1. novembra 2004.

25. júna 2004 požiadala ING DSS Úrad pre finančný trh o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dňa 22. septembra 2004 získala licenciu a  požiadala o zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky. ING DSS patrila medzi prvé spoločnosti, ktoré túto licenciu získali.

Dátum vzniku spoločnosti je 8. Október 2004, kedy bola aj zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Koncom roka 2005 došlo k zlúčeniu ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. a zanikajúcej  spoločnosti Sympatia pohoda, d. s. s., a.s. Po zlúčení sa akcionármi spoločnosti stali ING Životná poisťovňa, a.s., Prvá slovenská investičná skupina, a.s. a Investičná a Dôchodková, správcovská spoločnosť, a.s. Sto percentným akcionárom sa ING Životná poisťovňa, a.s. stala 7. Januára 2010.

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. dňom 23.3.2015 zmenila svoj názov na NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách