Zverejnené: 18.01.2019

Obavy z americkej recesie môžu byť zažehnané


Article image

Anna Stupnytska – hlavná makro a investičná analytička Fidelity International

Dlho očakávané spomalenie americkej ekonomiky sa konečne ukázalo aj na dátach. Trhy tak získali presvedčenie, že cyklus zvyšovania sadzieb Fedu je na konci. No po všetkých nedávnych turbulenciách hrozí, že investori sa nechajú uniesť doterajším vývojom a trhy upadnú do recesie a budú vyčkávať na znižovanie sadzieb. 
Nedávny rast reálnych miezd môže spôsobiť prehnanú reakciu trhov, tak pri očakávaní krátkodobého rastu ekonomiky, ako aj reakcie Fedu. 

Spomalenie v USA

Spomalenie americkej ekonomiky, ktoré sme predpokladali, je evidentne tu. Dôkazom sú slabšie firemné, ako aj spotrebiteľské dáta spolu s postupným zhoršovaním odvetví senzitívnych na úrokové sadzby, najmä realitného trhu a spotrebného tovaru s dlhou životnosťou. Zároveň tu máme aj ochladenie na pracovnom trhu. 
Zastavenie sprísňovania finančných podmienok v USA naznačuje, že téma spomalenia ekonomického rastu v tomto roku je nanajvýš aktuálna. Od nízkych úrovní začiatkom minulého roka vzrástol americký Index finančných podmienok, ktorý hovorí o dostupnosti financií, o 225 bázických bodov na svoj vrchol tesne pred koncom decembra. 
Druhá etapa tohto sprísňovania bola od októbra zvlášť dramatická. Index vzrástol až o 140 bázických bodov. Nie je to ešte taký výrazný nárast ako v druhej polovici roka 2008, ale je to dosť na to, aby americká ekonomika čelila tento rok citeľnému protivetru. 
Dá sa predpokladať, že toto sprísňovanie uberie z tempa rastu ekonomiky USA v tomto roku jeden percentný bod. Spolu s vädnúcimi fiškálnymi stimulmi tak uvidíme rast ekonomiky na, alebo tesne pod dlhodobým trendom. V každom prípade však pod dvomi percentami. Ide o podstatné spomalenie rastu z minulého roka, no nie je to recesia. Ide o návrat k priemernému rastu, ktorý sme videli v uplynulých dekádach. 

Odolajú americkí spotrebitelia spomaleniu ekonomiky? 

Bolo by veľmi jednoduché byť pesimistický pri všetkých zložkách HDP. Áno, predpokladám, že investície a čistý export vykážu len malý rast, no výhľad na súkromnú spotrebu je menej zrejmý. 
Spotrebiteľov budú obmedzovať faktory ako vyššie sadzby a pokles čistej hodnoty ich investícií na akciových trhoch, no v ich prospech môže hrať nedávny rast reálnych miezd, spôsobený tak vyššími nominálnymi mzdami, ako aj nižšou infláciou.
Keď zostane rast reálnych miezd dostatočne dlhý čas v pozitívnom teritóriu, môže to podporiť spotrebiteľov podobne,  ako tomu bolo v roku 2015, keď bola spotreba dostatočne odolná aj v prostredí širokého poklesu ekonomiky. 

Fed ešte nepovedal posledné slovo

Dlho som si udržiavala pri pohľade na Fed holubičí postoj, keď som očakávala pre tento len jedno zvýšenie. Napriek tomu sa teraz nachádzam na opačnej strane trhového konsenzu. Je podľa mňa nesprávne nazdávať sa, že súčasné spomalenie rastu na úrovni dlhodobého trendu je pre Fed, ktorý sa snaží zabrániť prehriatiu ekonomiky, najviac želateľným scenárom. A že so zhoršujúcim sa pracovným trhom sa Fed bude zameriavať len na nezamestnanosť a rast miezd (keď pracovný trh stále rastie, naďalej sa javí potreba zvyšovať sadzby). 
Ako dobre vieme, Fed nikdy nezvládol hladké pristátie z pohľadu nastavenia sadzieb. Odhadujem, že si sú toho aj sami dobre vedomí. No dovtedy, kým Fed neuvidí stabilizáciu miery nezamestnanosti, nenadobudne pravdepodobne presvedčenie, že jeho misia pre tento cyklus je splnená. Odhadovaný bod zlomu rastu pracovných miest je zhruba 90 až 100 tisíc mesačne. Do novembra bol trojmesačný priemer na úrovni 170 tisíc. Ide teda ešte o veľký rozdiel. 
Ak teda nedôjde k výrazným externým šokom, myslím si, že nebude tento, prípadne budúci rok, potrebné núdzové znižovanie sadzieb. Mojim základným scenárom je teda jedno zvýšenie v marci alebo júni, alebo prípadne ešte jedno neskôr. Len na margo, to je to, čo si myslím, že Fed bude v najbližších mesiacoch robiť, nie to, čo by mal podľa mňa robiť. 

 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách